Premium

Handhaving in buitengebied van Noordwijk gaat gewoon door

Een van de paardenweitjes die moet worden ontruimd.
© Foto Leidsch Dagblad
Noordwijk

De aanpak van illegaal grondgebruik in het buitengebied van Noordwijk gaat gewoon door. Een motie van raadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) om de handhaving op te schorten, kreeg tijdens de begrotingsbehandeling geen meerderheid.

Vanaf dit jaar worden eigenaren van veelal paardenweitjes gesommeerd hun activiteiten in het buitengebied te staken. Omdat de grond een agrarische bestemming heeft, is dit gebruik strijdig met het bestemmingsplan.

Net binnen