Premium

Groeiend aantal initiatieven in de regio voor de leerlingen die het binnen de schoolmuren moeilijk hebben, maar daarbuiten van alles leren: ’Hoopgevende beweging in onderwijs’

’School zonder muren’, een bijzonder initiatief van de Leo Kanner Onderwijsgroep, Kleen4care en de BinnensteBuitenTuin
© foto BinnensteBuitenTuin
Leiden

Kinderen die eerst geen onderwijs meer volgden, maar dat door bijzondere initiatieven in de regio wel weer zijn gaan doen: dat verdient volgens het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) van Holland Rijnland een bloemetje.

Net binnen