’Politiek moet fundamentele keuzes maken over toekomst Bollenstreek’

Marlies Volten: bollenteelt blijft van groot belang voor de streek.
© foto gemeente
Teylingen

De Bollenstreek moet ‘fundamentele keuzes’ maken, zegt de Teylingse wethouder Marlies Volten, over hoe de streek er over een aantal jaren uit moet zien. Waarbij voor haar één ding voorop staat: ,,Wat mij betreft is de 2625 hectare eersteklas bollengrond die we hebben afgesproken de ondergrens.’’

Eerder dit jaar en afgelopen maand opnieuw bij de begroting liet het college weten een discussie te willen over de ruimte voor de bollenteelt ‘in relatie tot de andere, eveneens urgente en legitieme ruimteclaims’. Die claims zijn er volop: voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen en uiteraard woningbouw. ,,En door de regionale en lokale energiestrategie komen er daar nog meer bij’’, constateert Volten.

De formulering wekt de indruk dat voor het college de in 1996 afgesproken 2625 hectare bollenareaal ter discussie staat. Dat is echter niet het geval, zegt Volten. De bollenteelt speelt volgens de wethouder daarvoor een veel te belangrijke rol in de streek, zowel vanwege het ‘iconische landschap’ en de rol in de economie en voor het toerisme.

Nu de gemeenten bezig zijn met het maken van omgevingsvisies waarin ze vastleggen hoe ze de toekomst van hun gemeente en de streek voor zich zien, is het volgens Volten wel het moment om daar goed over na te denken. Op streekniveau legden ze een ruimtelijke visie vast in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en voor Volten is en blijft dat ook het uitgangspunt voor de nabije toekomst. Maar dat betekent niet dat er helemaal niets kan veranderen, voegt ze daaraan toe. Corona bijvoorbeeld heeft laten zien hoe belangrijk het is om in de eigen omgeving te kunnen recreëren. En het op termijn energieneutraal worden betekent volgens de regionale visie dat er ook in de Bollenstreek windmolens en zonneparken (moeten) komen. ,,Je moet heel goed gaan kijken waar je wat een plek gaat geven’’, zegt Volten.

Hoe dat gaat uitpakken, moet de komende jaren duidelijk worden. Een van de grote opgaven van de streek is herstructurering en herkaveling zodat er door schaalvergroting een (beperkt) aantal levensvatbare bollenbedrijven in de streek overblijft. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) moet dat werk voor de gemeenten uitvoeren, maar die ligt sinds anderhalf jaar flink onder vuur na kritiek van onder meer een aantal kwekers op de werkwijze.

De Teylingse raad heeft zich al meerdere keren uiterst kritisch getoond over GOM projecten en is bezig met een eigen onderzoek naar de werkwijze. De bouw van een wijkje van zestig villa aan de Eikenhorstlaan werd al om die reden al on hold gezet. De raad kreeg eerder dit jaar al een rapport van de Rekenkamercomissie over de GOM. Een belangrijke conclusie daaruit: gemeenteraden kunnen veel meer invloed op het reilen en zeilen van de GOM hebben dan nu als ze willen. Een belangrijke aanbeveling: ga als regio met elkaar aan tafel over wat je wil en hoe je dat wilt bereiken.

Volten wacht de discussie in de eigen gemeente en in de streek met belangstelling af. Behoud van de bollenteelt blijft voor haar in elk geval uiterst belangrijk. ,,Misschien hebben we daarvoor zelfs wel meer dan die 2526 hectare nodig voor een levensvatbare bollenteelt’’, zegt ze. Behoud van de bollenteelt hoeft volgens haar overigens niet ten koste te gaan van de aanpak van de woningnood. ,,Teylingen is bouwkampioen van de Bollenstreek en we hebben plannen en ruimte genoeg. Met Nieuw Boekhorst erbij kunnen we zeker tot 2030 gewoon leveren.’’

Net binnen