Premium

Aanpak van paardenweitjes in Noordwijk voorlopig gestaakt

De jacht op de paardenweitjes is voor even gestaakt.
© Foto Leidsch Dagblad
Noordwijk

De gemeente Noordwijk neemt een adempauze bij de aanpak van paardenweitjes in de gemeente. De dertig lopende zaken worden nog afgehandeld, de overige 234 zaken worden pas later opgepakt.

In de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek in het verleden afgesproken om het oneigenlijke gebruik van bollengrond aan te pakken.

Net binnen