Premium

Provincie tikt Noordwijk op de vingers over onjuiste informatie rond waspeencentrum

Het waspeencentrum dat aan de Leidsevaart moet komen.
© Publiciteitsfoto
Noordwijk

D66-fractievoorzitter Dick Gutlich wil van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk opheldering over een boze brief van de provincie. Volgens Gedeputeerde Staten is de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over het provinciale standpunt ten aanzien van de bouw van een waspeencentrum aan de Leidsevaart.

Gedeputeerde Staten menen dat het Noordwijkse college ten onrechte de indruk heeft gewekt dat de provincie zou instemmen met de bouw van het waspeencentrum en maakt in ambtelijke taal duidelijk woest te zijn. ,,Wij zijn niet conform de geldende afspraken formeel duur u betrokken bij de planvorming. Het door u aanhalen van de naam van een provincieambtenaar en wijzen op zijn vermeende instemming, vinden wij ongepast en u geeft bovendien een onjuiste voorstelling van zaken.’’ Als er namelijk al toestemming wordt gegeven dan gebeurt dat door Gedeputeerde Staten en niet door een individuele ambtenaar, laat het provinciebestuur weten.

Net binnen