Een steuntje in de rug bij zelfstandig wonen voor jongeren: ’Er woont ook een beheerder’

Gemeente Leiden zet zich samen met de drie Leidse stichtingen in voor project ’BW Light’
© Foto Alieke Hoogenboom/Leidsch Dagblad
Leiden

Leidse jongeren die nog net niet toe zijn aan zelfstandig wonen, het laatste zetje in die richting geven. Dat is de bedoeling van het project Beschermd Wonen Light (BW Light) dat nu uitdrukkelijk door het Leidse stadsbestuur wordt gesteund.

’BW Light’ is een initiatief van Stichting de Binnenvest, Cardea en Prodeba. Deze drie zorgaanbieders zetten zich samen met de gemeente in voor ’een prettige thuissituatie’ van jongeren.

Het project richt zich op jongeren van 18 tot 26 jaar, die eerder waren aangewezen op 24-uurs begeleiding. Volgens projectleider Robert Borsje is de opzet dat zij met minder begeleiding een tussenstap kunnen maken naar zelfstandig wonen.

Dat gebeurt met behulp van een ’tussenwoning.’ Bewoners huren een eigen kamer en delen keuken, badkamer en woonkamer. ,,Er woont ook een beheerder die de jongeren begeleidt.’’ De jongeren bereiden zich gedurende maximaal twee jaar voor op zelfstandig wonen.

Het proefproject begon vorig jaar. Op drie locaties in Leiden wonen vijftien jongeren samen. De proef loopt nog een jaar, daarna willen de organisaties kijken of uitbreiding mogelijk is. De gemeente draagt ’BW Light’ een warm hart toe. Voorlopig is er geen geld mee gemoeid.

Net binnen