’Flat in plaats van huizen om ruimte te maken voor tennisbanen op terrein Langeveld in Sassenheim’

Het park van STV met op de voorgrond het terrein Langeveld.
© Foto Hielco Kuipers
Sassenheim

Twee nieuwe tennisbanen voor STV, woningen voor starters, extra groen en een fraaier Ter Wegenpark in Sassenheim: D66, Fractie Piket en GLT denken dat het allemaal kan en willen dat het college daarvoor een plan gaat maken.

De drie partijen dienen daarvoor komende donderdag een motie in als de raad een besluit moet nemen over de vraag of STV er nog twee tennisbanen bij moet krijgen op het terrein Langeveld. Daarvoor is eigenlijk geen plek.

Bij de verhuizing van STV naar de Roodemolenpolder zegde de gemeente toe haar best te doen om daar een complex met elf banen voor de vereniging aan te leggen, in twee fases. De eerste fase van een clubhuis en negen banen is af. Het laatste stukje levert hoofdbrekens op omdat de locatie Langeveld daarvoor de enige mogelijkheid blijkt en daar betaalbare eengezinswoningen gepland zijn.

VVD en PvdA zijn er al uit: die tennisbanen moeten daar dus niet komen. Voor de VVD speelt een belangrijke rol dat die twee banen door de situatie alles bij elkaar anderhalf miljoen gaan kosten, terwijl elders in de gemeente tennisclubs zitten te springen om nieuwe leden en banen min of meer leeg staan. Voor de PvdA geeft het belang van betaalbare eengezinswoningen de doorslag.

D66, Fractie Piket en GLT zien het anders: hoewel er al tien jaar wordt gepraat over woningbouw op Langeveld, is daarvoor nog altijd geen concreet plan. De drie partijen stellen daarom voor geen huizen te bouwen, maar appartementen en op die manier dezelfde opbrengst te genereren op minder ruimte. Dan is er genoeg plek voor tennisbanen én betaalbare woningen voor (jonge) starters, menen zij. En omdat de gemeente de Vliegende Brigade, een provinciaal ’aanjaagteam voor woningbouw, ’ toch al heeft ingehuurd voor het gestagneerde project, kan die zich mooi buigen over een ’integraal plan’, denken de drie partijen.

Net binnen