Premium

De toeslagenaffaire is ook een symptoom van maatschappelijke tweedeling | column

Ik citeer uit een e-mail naar aanleiding van mijn column getiteld ’Toeslagenpassion’ van twee weken geleden: „Wat ik wil weten is hoe het komt dat we als Belastingdienst opeens zoveel fouten zijn gaan maken met het toezicht op de toeslagen. Als ik naar de voorbeelden ervan kijk, vraag me oprecht af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat we juist deze fouten hebben gemaakt.”

Het zijn woorden die me diep raken. Niet alleen omdat ze door een zeer ervaren belastingambtenaar zijn geschreven. Maar vooral omdat ze de oprechte wens weerspiegelen zicht te krijgen op het waarom van de eigen rol in het veroorzaken van dit drama, dat het leven van tienduizenden heeft ontwricht. Het is precies op dit punt dat het kabinet en andere beleidsverantwoordelijken tot nu toe niet of nauwelijks thuis hebben gegeven. Bij hen gaat het niet over het hoe en waarom van dit drama, maar over hoe te bereiken dat de opgelopen politieke en reputatieschade zo snel mogelijk ongedaan wordt gemaakt.

Net binnen