Premium

Veel potentieel voor kunst in de ouderenzorg voor deelnemers, medewerkers en kunstenaars

© dddddddd
Leiden

’Onze ouderenzorg is heel goed als je het internationaal vergelijkt, maar het mist een ziel.’ Zo begint Jet Bussemaker (oud-minister van Cultuur en voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid) haar nawoord van het onderzoeksrapport ’Kunst in de zorg’. Kunst kan de ziel terugbrengen in de zorg. „Door kunst gaat iemand ’aan”’, zegt Tineke Abma.

Zij is hoogleraar en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Samen met wetenschappers van de Leyden Academy, kunstenaars, ouderen en zorgmedewerkers deed Abma het afgelopen anderhalf jaar onderzoek naar de waarde van kunst in de ouderenzorg. Het project, waarbij 19 kunstinitiatieven met zo’n 400 deelnemers voor zowel thuiswonende ouderen als ouderen in een zorginstelling werden gevolgd, was het resultaat van twee bewegingen die al een tijdje aan de gang zijn, vertelt Abma. „Aan de ene kant zie je dat er in de zorg steeds meer belangstelling komt voor kunst in de brede zin van het woord en wat bijvoorbeeld muziek, theater en dans kunnen bieden. En vanuit de kunst- en cultuursector is de wens gegroeid om maatschappelijke impact te hebben.”

Net binnen