Gebruikers van Kaasmarktschool blijven optimistisch over culturele functie van het pand

De Leidse kunstenaar Barthel Brussee maakte deze tekening van de Kaasmarktschool als nieuwe culturele hotspot.

Theo de With
Leiden

De gebruikers van de Leidse Kaasmarktschool blijven optimistisch over een culturele invulling van het voormalige schoolgebouw.

Op woensdag 21 juli loopt de deadline af, die de gemeente Leiden had gesteld aan de kunstenaars. Tot die datum hadden ze de tijd om de 1,7 miljoen euro te vinden, die de gemeente voor het pand wil hebben. Dat gaat ze niet lukken, is inmiddels duidelijk. De kunstenaars drongen aan om het schoolgebouw te taxeren op cultureel gebruik, maar de gemeente houdt vast aan een woonbestemming waardoor de prijs veel hoger uitvalt.

Afgelopen week heeft de gemeenteraad echter bepaald dat dit er niet toe mag leiden dat de kunstenaars helemaal worden afgeserveerd. GroenLinks vroeg in een motie om de gebruikers,verenigd in de Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt, te blijven betrekken bij de plannenmakerij. Deze motie is met dertig stemmen voor (en acht tegen) aangenomen.

,,Daar ben ik heel blij mee’’, reageert Jaap Metzlar van de betreffende stichting. ,,Wij hebben het afgelopen jaar een prachtig plan gemaakt voor de oude school. Daarmee zijn we de boer opgegaan. Ik denk dat wij een enorm draagvlak in de stad hebben gecreëeerd. Er gebeurt nu al zo ontzettend veel. We doen theater met cliënten van de Binnenvest, er is fotografie met autisten, maar er wordt ook topkunst gemaakt.’’

Ondanks het enthousiasme bleek het benodigde geld bijeen brengen in het afgelopen coronajaar een ’mission impossible’ voor de stichting. ,,Het is spijtig dat de gemeente vasthoudt aan de woonbestemming en het bijbehorende taxatiebedrag’’, aldus Metzlar. Toch laat hij het hoofd niet hangen. ,,Door de motie voelen we ons gesteund. De gemeente kan niet om ons heen in het verdere proces.’’

Hij laat de teleurstelling daarom niet overheersen. ,,Wij gaan ervan uit dat cultuur ook in de toekomst een belangrijke invulling van het schoolgebouw blijft.’’

Net binnen