Een herhaling van het opheffen van een Leidse schoolklas kan niet worden uitgesloten

Een herhaling van het opheffen van een Leidse schoolklas kan niet worden uitgesloten
Leiden

Het plotseling opheffen van groep acht op de Leidse Joppenzschool was een incident. Een herhaling elders in de stad valt niet helemaal uit te sluiten, maar de gemeente doet er alles aan om het lerarentekort te bestrijden. Het reserveren van woningen voor deze doelgroep gaat dan weer te ver. ,,Maar we proberen van Leiden een aantrekkelijke onderwijsstad te maken’’, schrijft verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse (D66).

Voor de protestants-christelijke basisschool aan de Van Vollenhovenkade bleek er begin vorige maand geen andere uitweg te zijn. Groep acht werd opgeheven en de leerlingen werden op andere scholen ondergebracht.

De gemeente was daar niet van op de hoogte. Het was voor de fracties van VVD, CDA en PvdA aanleiding het stadsbestuur om opheldering te vragen over hoe dit had kunnen gebeuren en hoe een herhaling voorkomen wordt.

Lees ook: Geen leraar meer: Joppenszschool besluit tot opheffing groep acht en stuurt kinderen naar andere scholen

Onderwijswethouder Dirkse begint zijn antwoord met een lange opsomming van factoren waarom Leiden best een ’aantrekkelijke onderwijsstad’ mag worden genoemd. Het bulkt hier van de innovatiesubsidies en de gemeente steunt initiatieven als de Nacht van de Leraar, het Leids Onderwijsfestival en de Onderwijstafel. ’Daarnaast investeert de gemeente voor tientallen miljoenen in goed onderwijs in Leiden’, schrijft de wethouder. En: ’voor wat betreft het lerarentekort is de situatie in Leiden minder problematisch dan in de grote steden.’

Lees ook: Josephschool neemt leerlingen Joppensz over: ’Vertrouwen in ’n goed slot’

Urgent

Neemt niet weg dat er ook in de Leidse regio aanzienlijke problemen zijn. Jonge leraren worden weggeplukt nog voordat ze hun onderwijsdiploma hebben behaald en vacatures voor schooldirecteuren zijn moeilijk in te vullen. Kortom, er is een ’urgent probleem’ in het primair onderwijs. ’De reserves bij de scholen lijken een beetje op. Als uiterste maatregel worden klassen soms naar huis gestuurd bij ziekte van leerkrachten.’

Dirkse kan derhalve niet beloven dat een herhaling van de recente kwestie op de Joppenzschool elders wordt voorkomen. ’De inzet blijft uiteraard wel dat kinderen niet thuis komen te zitten.’

Wonen

De gemeente blijft initiatieven steunen om leraren te werven. De PvdA wil een stap verder gaan en vraagt of leraren geen parkeervergunning kunnen krijgen en voorrang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dát vindt Dirkse geen goed idee. Volgens hem is ’wonen’ niet de grootste veroorzaker van het lerarentekort. Bovendien moeten zorgmedewerkers en politiemannen dan ook voorrang krijgen, en dan kan Leiden aan de gang blijven.

Lees ook: ’Niemand hield het vol in groep acht van de Joppenszschool’

Het laatste nieuws