Eis voor openheid over bestedingen ondernemersfonds Teylingen

Teylingen

De gemeente Teylingen moet op de proppen komen met cijfers over waar het geld uit het inmiddels ter ziele gegane ondernemersfonds in Teylingen aan is besteed en hoeveel geld er nog over is.

Willem van Rheenen van het gelijknamige Lissese politieke adviesbureau legde de vraag eind april neer bij de gemeente op verzoek van een aantal ondernemers in Teylingen, maar kreeg daar naar zijn zeggen geen antwoord op. Hij heeft daarom nu een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om de stukken alsnog te krijgen. De gemeente moet daar voor het einde van de maand op reageren.

Het ondernemersfonds heeft van meet af aan weerstand opgeroepen. Die kwam met name van grote ondernemers, die wel de speciale opslag op de OZB moesten betalen om het fonds te vullen, maar daar naar hun gevoel niets voor terug kregen. Zij richtten ook een eigen belangenclub op, de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT).

Het ondernemersfonds is weliswaar bezweken, maar er is nog geld over. Hoeveel precies en waaraan het geld de afgelopen jaren nu precies is besteed, zijn vragen waarop Van Rheenen antwoord wil hebben. Het geld dat nog over is, moet wat hem betreft terug naar de ondernemers. Of dat ook gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De OZB is namelijk een algemene belasting die de gemeente naar eigen inzicht mag besteden.

Het laatste nieuws