Premium

Beslissend jaar voor verzorgingshuis Woudsoord in Woubrugge

Beslissend jaar voor verzorgingshuis Woudsoord in Woubrugge
Woudsoord: mooi huis op een prachtige plek, waar het goed toeven is.
© foto pr
Woubrugge

Welke toekomstmogelijkheden heeft verzorgingshuis Woudsoord in Woubrugge? Die vraag staat centraal in een brainstorm die eind vorig jaar is begonnen en hopelijk nog in 2019 tot een besluit leidt. Dat meldt de stichting Wijdezorg in het jaarverslag over 2018.

Aanleiding is dat de eind jaren ’80 gebouwde locatie ouder is dan de vier andere die Wijdezorg in eigendom heeft. Daar komt bij dat ze is ingedeeld als verzorgingshuis oude stijl - met ’individuele kamers’ en een grote, restaurant-achtige zaal - terwijl de trends in de ouderenzorg een andere kant op gaan.

Zo wil de overheid dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, eventueel met hulp van thuiszorg. Gaat dat niet langer, dan is het verpleeghuis een belangrijke optie. En zulke verpleeghuizen stellen bouwkundig heel andere eisen dan de oude verzorgingshuizen, legt hoofd algemene zaken Simon Francken uit. Van bredere gangen en grotere douches waar je ook per brancard in kan tot - bijvoorbeeld bij dementie - gesloten afdelingen met een eigen huiskamer per woonunit.

Bij de discussie over de toekomst van Woudsoord is volgens hem ’één ding zeker’: „Op langere termijn moeten we iets met de locatie die 37 plaatsen telt. Terwijl we inmiddels al ons vastgoed hebben vernieuwd, zie je dat zo’n complex veroudert. In de zorg gebeurt dat nu eenmaal sneller dan bij een gewoon gebouw.”

Wat dat ’iets’ is, durft hij niet te voorspellen. „Het kan nieuwbouw zijn, maar ook een verbouwing. Wellicht ook laten we het voorlopig zoals het is. Woudsoord draait namelijk goed. Het is een mooi huis op een prachtige plek, waar het goed toeven is. Mensen wonen er niet alleen graag, er is ook een wachtlijst. Het voorziet dus duidelijk in een behoefte.” Voor zijn organisatie is dat een belangrijk gegeven. Zo meldt het jaarverslag dat ’ook de wensen van de doelgroep een aandachtspunt zullen zijn in de gesprekken. Net als de ontwikkelingen in de gemeente Kaag en Braassem.’

Indicatie

Hoewel het pand nog grofweg dezelfde indeling heeft als bij de bouw, is de samenstelling van de bewoners in de loop der jaren duidelijk veranderd. „In het begin kon je hier al komen wonen wanneer je nog vitaal was, nu moet je een indicatie krijgen en heb je een bepaald zorgzwaartepakket nodig.”

Mocht het tot nieuwbouw komen, dan zal dat op de huidige plek gebeuren. In Zoeterwoude, het project waar Wijdezorg middenin zit, is dat niet gebeurd. Eerst is naast het oude verzorgingshuis Emmaus een nieuw Emmaus gebouwd. En die nieuwbouw heeft het karakter van een verpleeghuis gekregen. Op de plek van het voormalige verzorgingshuis is inmiddels de bouw begonnen van een nieuw regiokantoor met dertig werkplekken voor Wijdezorg. Ook komt er een complex met seniorenwoningen. De verwachting is dat dat eind volgend jaar klaar is, wat mede het tempo bepaalt voor Woudsoord. „Want als kleinere organisatie kunnen we niet te veel projecten tegelijk aan”, meldt Francken. „Wat we wel willen is de stip op de horizon waar we naartoe kunnen werken.”