Premium

Breed verzet tegen ’culturele kaalslag’ Katwijk

Breed verzet tegen ’culturele kaalslag’ Katwijk
© Archieffoto ANP
Katwijk

Vele culturele organisaties in Katwijk zijn in verzet gekomen tegen de in hun ogen drastische bezuinigingsmaatregelen. Een petitie tegen de sluiting van de Muziekschool was dinsdagmiddag al meer dan 1700 keer ondertekend.

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft heel wat los gemaakt met de aangekondigde bezuinigingen op maatschappelijke instanties als Welzijnskwartier en bibliotheek, maar vooral de Muziekschool. Het gemeentebestuur ziet zich genoodzaakt tot de drastische stap, omdat er vanaf 2020 per jaar gemiddeld vijf miljoen euro minder kan worden uitgegeven.

In een open brief zeggen elf culturele organisaties ’met grote ontsteltenis’ kennis genomen te hebben ’van de zeer ingrijpende bezuinigingsplannen om de gemeentelijke begroting weer op orde te krijgen’. ,,Met name de plannen voor opheffing van de Katwijkse Muziekschool ervaren wij als een enorme klap en een slechte zaak voor de toekomst van cultuur in Katwijk. De sportvoorzieningen kunnen vergelijking met andere gemeenten meer dan doorstaan. Dit geldt naar onze mening in het geheel niet voor het culturele aanbod’’, schrijven de gezamenlijke culturele organisaties.

,,Katwijkers worden nu al voor veel cultureel aanbod gedwongen uit te wijken naar Noordwijk, Wassenaar en Leiden. Straks wordt dat dus nog erger’’, concluderen ze. De culturele instellingen roepen het college daarom op terug te komen op het besluit. Gebeurt dat niet dan is de hoop op de raadsleden gevestigd. Donderdag buigen zij zich voor het eerst over het plan.

Voorafgaande aan die vergadering vindt voor de ingang van het gemeentehuis een ’muzikale protestbijeenkomst’ plaats. Inmiddels is de Klankbordgroep leerlingen Muziekschool Katwijk - waarin ook de ouders zijn vertegenwoordigd - een petitie gestart. Zij stellen daarin dat ’kwalitatief muziekonderwijs voor duizenden onbereikbaar wordt’ en dat leerlingen van de muziekschool en onderwijsinstellingen, en bezoekers van evenementen worden gedupeerd. Bovendien wordt ’geen recht gedaan aan de lange staat van dienst en uitstekende reputatie van de Muziekschool’.

De Muziekschool zelf laat intussen twee oud-leerlingen - Anneleen Schuitemaker en Oukje den Hollander - in een uitvoerig pleidooi aan het woord. Zij wijzen erop dat veel oud-leerlingen ’met veel enthousiasme het vak zijn ingegaan’. ,,Zij treden op, geven muziekles op een muziekschool, in de klas of bij een muziekvereniging, zijn actief als componist, songwriter of producer.’’ De brief wordt afgesloten met: ’Laat Muziekschool Katwijk bestaan!’’

Waar het college voorstelt om gericht te bezuinigen op grote maatschappelijke organisaties als Welzijnskwartier en bibliotheek, levert dat volgens het bestuur bij de Muziekschool minder op. Reden om te kiezen voor opheffing en 2,5 ton te reserveren om inwoners financieel tegemoet te komen bij muziekonderwijs bij commerciële partijen.

Intussen is de bibliotheek ook niet blij. Die werkte met de Muziekschool en Stichting Volksuniversiteit K&O aan een nieuw plan voor gezamenlijke huisvesting. Door de forse bezuinigingen is realisatie nu heel ver weg.

Net binnen