Premium

Alphen wil grond aankopen voor meer woningbouw

Alphen aan den Rijn

Met een actieve grondpolitiek wil wethouder Gerard van As (woningbouw/Nieuw Elan) meer terrein verwerven voor woningbouw in en om Alphen aan den Rijn.

Hij presenteert het donderdagavond als een van drie mogelijkheden om de krapte op de woningmarkt te verhelpen. De andere twee zijn: inzetten op meer sociale woningbouw of het vergroten van de voorraad seniorencomplexen. De scenario’s staan in de gemeentelijke woningbouwstrategie 2019-2022 die donderdagavond aan de orde komt tijdens een informatiemarkt in het stadhuis.

Het pleidooi voor een actieve grondpolitiek is opmerkelijk, want de afgelopen jaren gingen veel gemeenten daarmee de mist in. Tijdens de economische crisis moesten veel gemeenten zwaar afboeken op hun grondposities. Daarna werd een actieve grondpolitiek door gemeenten min of meer afgezworen.

Van As beaamt dat een actieve grondpolitiek risico’s met zich meebrengt, maar denkt dat die in de huidige tijd aanvaardbaar zijn. ,,Gemeenten die tijdens de economische crisis het schip in gingen, hadden een paar honderd hectares in bezit.’’ Zo’n ’grootgrondbezitter’ is Alphen niet snel, denkt de wethouder.

Onlangs liet Van As al zijn oog vallen op percelen ten noorden van de Heuvelweg. Daar heeft de wethouder zijn gemeentelijke ’voorkeursrecht’ tot aankoop geclaimd. ,,We zijn met partijen in onderhandeling.’’

Ten noorden van de stad Alphen ziet de wethouder meer mogelijkheden tot grondaankopen, maar het gaat niet om enorme grote lappen grond. ,,Je zit al redelijk snel tegen de grens met Kaag en Braassem aan.’’

Aankoop van gronden zou verstandig zijn, omdat de woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom van Alphen opraken. De resterende plekken voor nieuwe huizen zijn zogenoemde ’inbreidingslocaties’ en ’transformatiezones’. Planontwikkeling op deze plekken is relatief ingewikkeld en tijdrovend.

Doelgroepen

Daar tegenover staat een grote vraag naar sociale woningbouw. Tot en met 2025 zijn in Alphen zo’n 1.150 extra goedkope huurhuizen nodig om aan die vraag te voldoen.

Een belangrijk deel van de vraag naar goedkope huurhuizen - twintig procent - is afkomstig van een veelheid aan bijzondere doelgroepen. Dat zijn bijvoorbeeld psychiatrisch patiënten, verstandelijk gehandicapten, dak- en thuislozen en jongeren uit jeugdinstellingen.

’Doorpakken’ in de zoektocht naar nieuwe bouwlocaties is daarom wenselijk, zo staat in de woningbouwstrategie.

Net binnen