Premium

Studenten Hogeschool Leiden hebben vaak stress en vinden studie ’niet goed haalbaar’

Studenten Hogeschool Leiden hebben vaak stress en vinden studie ’niet goed haalbaar’
Lector Carolien Gravesteijn van de Hogeschool Leiden bedacht het programma ’Levensvaardigheiden voor studenten’, dat stress moet voorkomen door studenten te leren samen te werken en doelen prioriteiten te stellen.
© Foto Hielco Kuipers
Leiden

Studenten van de Hogeschool Leiden zeggen vaak dat zij het lesprogramma van hun school niet of niet goed ’haalbaar’ vinden. Dat stelt de redactie van de in Leiden gevestigde Keuzegids vast op basis van gegevens uit de Nationale Studentenenquête 2018.

Volgens de Keuzegids, die afgelopen week de Keuzegids HBO 2020 publiceerde, zijn de antwoorden die studenten geven op de vraag of zij hun studie ’haalbaar’ vinden, een maat voor studiestress. Aan de Hogeschool Leiden en de Hogeschool van Amsterdam vinden studenten hun opleiding het minst haalbaar. Zij ervaren, zegt de Keuzegids, meer stress dan studenten aan andere hogescholen. Veel gunstiger scoren de hogescholen buiten de Randstad, zoals Hogeschool Zeeland, Stenden, Avans, de Breda University of Applied Sciences en Hanzehogeschool Groningen.

Na een analyse van de gegevens uit de enquête ziet de Keuzegids geen direct verband tussen studiestress en studiesucces. Ook gestresste studenten blijken, ’raar maar waar’, hun studie op tijd te voltooien. Ook omgekeerd is er weinig effect: als hogescholen hun best doen om studiestress te verminderen, door ruime deadlines te hanteren of de studielast beter over het jaar te spreiden, studeren studenten niet sneller af of met hogere cijfers.

Twijfel

In een reactie trekt woordvoerder Els Potma de conclusies van de Keuzegids in twijfel. De redactie werkt met cijfers uit 2018; eerder dit jaar trok de Vereniging Hogescholen haar leden terug uit de Nationale Studentenenquête. De hogescholen willen niet meer meedoen omdat zij de enquête niet betrouwbaar vinden. Bovendien zou het delen van gegevens die zij zelf verzamelen over hun studenten, in strijd zijn met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Potma denkt dat de uitspraken van de Keuzegids misschien niet de actuele stand van zaken op de Hogeschool Leiden weergeven.

Potma wijst erop dat de Hogeschool Leiden sinds twee jaar werkt aan het project ’Levensvaardigheden voor studenten’. Dat zij ’meer stress ervaren en burn-outverschijnselen hebben’, is volgens haar ’een landelijke trend’. Achttienjarigen zijn vaak nog te jong om alle verantwoordelijkheden van een studie te dragen. Toch wordt er veel, ’soms teveel’ van ze geëist.

Het project is opgezet met hulp van lector Carolien Gravesteijn. Studenten leren samenwerken en doelen en prioriteiten stellen. ,,Het project zorgt voor sociale binding, vergroot het leerplezier en ze zitten beter in zijn vel.’’