Premium

Voorschoten blijft een financieel paradijs voor ondernemers, tot ergernis van de oppositie

Voorschoten blijft een financieel paradijs voor ondernemers, tot ergernis van de oppositie
Voorschoten

Voorschoten blijft een paradijs voor ondernemers als het om de gemeentelijke lasten gaat. De oppositie, zes van de negen politieke partijen, wilde de hoogte van de onroerend zaakbelasting voor kantoren en bedrijfspanden verhogen, maar bleef donderdag tijdens de begrotingsbehandeling een minderheid.

De oppositiepartijen (CDA, PvdA, ONS, VL, Van Herk en SP) vergeleken de ozb voor niet-woningen in Voorschoten met die van Leiden, Oegstgeest, Wassenaar en Leiderdorp. In Voorschoten ligt het tarief het laagst, zelfs 2,5 keer lager dan het dure Leiden. De fracties wilden het bedrag zo verhogen, dat bedrijven nog steeds weinig betalen, maar dat Voorschoten wel jaarlijks 2 ton extra inkomsten binnenkrijgt. Dat geld kan dan worden gebruikt voor energiemaatregelen bij het bedrijfsleven (75.000 euro), voor accomodaties voor cultuur, welzijn en sport (75.000 euro) en 50.000 euro voor noodlijdende verenigingen.

De motie verbaasde GroenLinks, die samen met de VVD en D66 in de coalitie zit. De oppositie had, aldus GroenLinks-fractieleider Johan van Rixtel, kunnen weten dat hun voorstel het niet zou halen. ,,Want er stond nu eenmaal een afspraak in het vorig jaar gesloten coalitieakkoord dat er niet zou worden getornd aan de ozb’’, merkte fractievoorzitter Johan van Rixtel op.

Daarmee raakte hij een gevoelige snaar bij de SP, het CDA en ONS. Ze vonden de opmerking ’raar’, ’verbazingwekkend’. ,,Wij hebben dat coalitieakkoord niet getekend’’, zei SP’er Erik Maassen pinnig. Hans van der Elst (ONS) foeterde: ,,Moeten wij dan tekenen bij het kruisje?’’

Kloof

De ouderwetse kloof tussen oppositie en coalitie was weer terug, zo bleek ook uit de het aantal moties en amendementen op de begroting, die vrijwel alleen van oppositiepartijen afkomstig waren. Voor de oppositie was het een teken dat de coalitiepartijen in de achterkamertjes de begroting al hadden beklonken. D66 en GroenLinks hadden echter geen behoefte om met nieuwe voorstellen te komen, omdat ze dat tijdens de algemene beschouwingen in juli al hadden gedaan. De VVD kwam alleen met twee moties over overbodige borden bij oplaadpalen en het beter informeren over bouwprojecten. De eerste werd aangehouden, de tweede door B en W overgenomen.

Overigens is niet al het werk van de oppositiepartijen voor niets geweest. Zo wordt de 140.000 euro voor nieuwe BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) deels ingezet voor de duurdere avond- en nachtdiensten. En namen B en W ook de motie van de oppositie over het beter informeren over woningbouw over.

Internet

Een voorstel van de oppositiepartijen om een onderzoek te schrappen naar de mogelijkheid van snel internet rond het station en in het centrum, en de bespaarde 20.000 euro te gebruiken voor nieuwe LED-verlichting op sportvelden, haalde het niet.

ONS-fractieleider Van der Elst hield een vurig pleidooi om geen 3200 euro kostende muurschildering aan te brengen in de tunnel van de Kniplaan, maar hij kreeg slechts de steun van het CDA. ,,Dan bied ik hierbij mijn excuses aan voor deze uitgave aan de samenleving’’, sprak hij. ,,Want dit is niet uit te leggen.’’

Begroting

De begroting voor 2020 werd door alle fracties gesteund, met uitzondering van Voorschoten Lokaal. De PvdA was tijdens de stemming niet meer aanwezig. Opvallend was, zo vond fractieleider Erik Maassen zelf ook, dat de SP voor het eerst instemde. De reden van instemming is dat van de ruim 7 ton overschot op de begroting, bijna de helft wordt gereserveerd voor de zorg en de andere helft voor onder andere het versnellen van woningbouw.