Premium

Column Visser in de stad: Een traan om de Spirit of St. Louis

Het ’Sergeant Pepper’s’ dat in de Jan Steen Aula van Rijnhof weerklinkt, emotioneert de Leidse zestigers en zeventigers die afscheid komen nemen van Roland de Leeuw, de levenskunstenaar wiens laatste jaren werden gekenmerkt door doffe ellende. Maar de muziek bij zijn afscheid doet de speelse artiest, die volgens een bevriende gitarist de melodieën uit de lucht leek te plukken, herleven. Er wordt gezucht en er wordt een traan weggeveegd, maar op de meeste droevige gezichten breekt een lach door. Op de videoschermen van het uitvaartcentrum geeft de betreurde zanger/gitarist en liedjesmaker nog één keer zijn muzikaliteit ten beste. Rolands publiek neuriet zachtjes mee en voorvoeten tippen op de aulavloer, op de maat van de rock & roll.

Net binnen