Premium

Merenwijkers maken bezwaar tegen verleende vergunning voor nieuwe eigenaar jachthaven Zijlzicht

Merenwijkers maken bezwaar tegen verleende vergunning voor nieuwe eigenaar jachthaven Zijlzicht
De verbouwplannen van Jachthaven Zijlzicht leveren nogal wat weerstand op.
© Archieffoto HIELCO KUIPERS
Leiden

Bewoners van de Merenwijk laten het er niet bij zitten dat de gemeente een vergunning verleend heeft voor de (ver)nieuwbouw bij jachthaven Zijlzicht. Directe omwonenden verbazen zich erover dat onder meer de nieuwe hoogte van het gebouw niet overeenkomt met het bestemmingsplan.

Het Rijnsburgse bedrijf Seafury moet wijken voor woningbouw en verhuist naar de Merenwijk. Eigenaar Dennis Kagchelland had zijn oog op Zijlzicht laten vallen, waar de bebouwing minimaal flink verouderd is. Dat er nieuwbouw moet komen, vinden de omwonenden geen probleem. Sterker nog, zij zien dat wel zitten. Zij zien echter een hoop problemen opdoemen die de leefbaarheid van de wijk geen goed doen. De omwonenden vrezen parkeer-, geluids- en verkeershinder.

Zevenentwintig buurtbewoners stuurden vorig jaar gezamenlijk een protestbrief aan de gemeente over de verbouwingsplannen van Zijlzicht- en Seafury-eigenaar Dennis Kagchelland. Het bedrijf bouwt sloepen af en daarmee wordt Zijlzicht eerder een jachtwerf dan de recreatieve haven die het volgens het bestemmingsplan hoort te zijn, vreesden zij.

Uitstraling

Dat de vergunning nu toch afgegeven is, bevreemdt hen. ’Vooropgesteld zijn wij niet tegen vernieuwbouw van het huidige verwaarloosde perceel, echter willen wij wel bezwaar aantekenen tegen de huidige geplande vernieuwbouw’, staat te lezen in het bezwaarschrift.

Die wordt negen meter hoog in plaats van de volgens hen toegestane zeven meter. ,, Het voorliggende gebouw, waarvan de afmetingen, onder andere de hoogte niet overeenkomen met het bestemmingsplan, heeft een industrieel aanzicht en uitstraling. Het past onzes inziens totaal niet in deze villawijk en brengt het gehele aanzien hiervan naar beneden.’’

Daarnaast vrezen de Merenwijkers de werkzaamheden. ’Die geven ook aan dat het een werffunctie gaat krijgen terwijl volgens het bestemmingsplan een recreatieve jachthaven gevestigd mag worden’.

Verkeer

Zo werd tijdens een informatieavond op 30 oktober verteld, dat er geen passanten meer welkom zijn in de haven, dat er geen horecavergunning wordt aangevraagd en dat het aparte toiletgebouw en douchegelegenheid om vijf uur ’s middags afgesloten worden. ’Dit geeft duidelijk aan dat het recreëren niet meer aan de orde zal zijn in de toekomst. Voorts zijn wij verontrust over de toename geluidsoverlast naar de omgeving, van zwaarder verkeer dan het huidige en parkeerproblemen in verband met de toename van personeel en bezoekers’.

Kagchelland stelde eerder overigens dat de buren ook niet bang hoeven te zijn voor herrie of zwaar transport. De sloepcasco's komen aan op kleine aanhangers en motoren worden ergens anders ingebouwd. ’De vorige eigenaar deed er ook staalbouw. Toen werd er ook gelast, en zo. Het enige gereedschap dat wij er gaan gebruiken is een accutolletje’, aldus Kagchelland.

De bezwaarmakers geloven daar weinig van en verzoeken het gemeentebestuur de huidige plannen nogmaals te toetsen aan het bestemmingsplan. Zij verzoeken ’onze bezwaren mee te laten wegen en hopen op een aanpassing van de huidige verleende vergunning’.