Premium

Duinpolderweg van de baan: woede en vreugde over besluit Noord-Holland

Duinpolderweg van de baan: woede en vreugde over besluit Noord-Holland
Protest tegen de Duinpolderweg aan de Oosteinderlaan in Hillegom.
© Paul de Vlieger
Haarlem / Bollenstreek

De Duinpolderweg komt er definitief niet. De provincie Noord-Holland zet een dikke streep door het plan, met uitzondering van de ’opwaardering’ van de Nieuwe Bennebroekerweg bij Hoofddorp. Gemeenten als Hillegom en Lisse zijn verbijsterd door het besluit, evenals de provincie Zuid-Holland die spreekt van ’onbehoorlijk bestuur’. Bij degenen die in de afgelopen jaren hebben geageerd tegen de plannen overheersen blijdschap en opluchting.

Noord-Holland heeft woensdag de Stuurgroep Duinpolderweg van het besluit op de hoogte gebracht. De stap van Noord-Holland betekent dat - op verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg na - alle voorgenomen infrastructurele investeringen die met het Duinpolderwegplan samenhangen van de baan zijn. Er komt dus geen weg door de Oosteinderpolder bij Hillegom richting de N208. Ook de verbinding tussen de 2e Poellaan in Lisse en de A44 nabij Abbenes gaat niet door, evenals de randweg om Zwaanshoek.

Noord-Holland laat weten dat de provincie voor de bereikbaarheid in de grensstreek inzet op verbetering van het openbaar vervoer en fietspaden. ,,Dit is de concrete uitwerking van ons coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken!’’, melden GS. Gedeputeerde Jeroen Olthof: ,,Wij willen hiermee duidelijkheid bieden aan de inwoners en onze stuurgroeppartners, met wie wij graag in gesprek blijven over de bereikbaarheid in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland.”

Onbegrijpelijk

De meeste betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland zijn woedend over de stap van Noord-Holland. ,,Onbegrijpelijk dat dit mogelijk is. Een proces van jaren waarin is gewerkt aan bereikbaarheid en leefbaarheid in de streek wordt zomaar aan de kant gezet. Alsof we met z’n allen op een regenachtige zondagmiddag in vijf minuten maar iets in elkaar hadden gestampt’’, reageert de Hillegomse wethouder - en stuurgroeplid - Anne de Jong.

Hij vindt dat de gang van zaken ’neigt naar onbehoorlijk bestuur’. ,,Dat je als provinciaal bestuur je zo distantieert van de democratische spelregels en op deze manier een zorgvuldig en langdurig proces volstrekt niet serieus neemt, gaat er bij mij niet in. Dit noem ik een vorm van politiek populisme’’, zegt De Jong. Hij begrijpt dat er nu ook mensen blij zijn. ,,Natuurlijk, bij grote infrastructurele werken weeg je altijd het algemeen belang en daar win je niet bij iedereen de populariteitsprijs mee, omdat er ook bewoners en bedrijven worden benadeeld. Maar dat heb je als politicus maar te verdedigen, daar sta je dan voor.’’

Totaaloplossing

Ook de Lissese wethouder Jolanda Langeveld is verbijsterd door het besluit van het Noord-Hollandse college van Gedeputeerde Staten. ,,Er is totaal geen oog voor de totaaloplossing en dat is heel slecht. We hebben al een groot mobiliteitsprobleem, laat staan wat er gebeurt als Haarlemmermeer al haar woningbouwplannen realiseert. Ik heb diverse keren aan Noord-Holland gevraagd wat zij dan wel als de totaaloplossing zien, maar dan komt er niet veel meer uit dan dat er ’een nieuwe politieke realiteit’ is. Dit is stuitend’’, aldus Langeveld.

De stuurgroep - waarin bestuurders van Hillegom, Lisse en Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, gemeentelijke samenwerkingsverband Holland- Rijnland en de provincie Zuid-Holland zitting hebben - heeft ook een gezamenlijke schriftelijke reactie gegeven. ,,Het terugtrekken van Noord-Holland zet de ontwikkelingen en bereikbaarheid van de grensstreek (Noord- en Zuid-Holland) jaren terug in de tijd’’, staat daarin te lezen. ,,Het voorgenomen besluit van Noord-Holland biedt geen oplossing om de regio bereikbaar te houden en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt zal blijven, files zullen toenemen en het bedrijfsleven zal hiervan grote schade ondervinden.’’

De stuurgroep wijst er ook op dat het onderlinge vertrouwen nu volledig weg is. En ook dat ’naar de buitenwereld een beeld wordt geschapen dat voor de overheid een door haar zelf genomen besluit niet bindend is’.

Schadeclaim

Voor Zuid-Holland is het GS-besluit van Noord-Holland reden om zich te bezinnen op een schadeclaim richting Noord-Holland. ,,Dit is onbehoorlijk bestuur. Ik heb mijn bestuurder nog nooit zo boos gezien als woensdag’’, zegt de woordvoerder van gedeputeerde Floor Vermeulen. ,,Hier zit heel veel jaren werk, voorbereidingen en besluitvorming in, achteraf voor niets’’, aldus de zegsman die denkt aan een claim van vele miljoenen.

Wethouder Marja Ruigrok van Haarlemmermeer (verkeer) heeft ’een dubbel gevoel’ over het besluit van de provincie: „Aan de ene kant weten we nu wel waar we aan toe zijn en kunnen we voorzichtig vooruitkijken. Met de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg kunnen we een deel van onze woningbouwopgave realiseren. Daar zijn we blij mee.”

Tegelijkertijd lijkt door dit besluit een totaaloplossing voor de bereikbaarheid in de regio verder weg, zegt ook Ruigrok. „De Duinpolderweg bood een oplossing voor de veiligheid en bereikbaarheid van onze kleine kernen Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek. Dit zijn belangrijke vraagstukken voor onze inwoners waar we graag afspraken over hadden willen maken. Dat dit niet is gelukt, betreuren we.”

Officieel moeten Provinciale Staten van Noord-Holland het besluit van GS nog goedkeuren. De stuurgroep hoopt nog dat zij tot een ander besluit komen. ,,Maar ik vrees dat binnen de coalitie achter de schermen de rijen al gesloten zijn’’, sombert Anne de Jong.

Blij

Vreugde is er ook over het besluit van Noord-Holland. Bijvoorbeeld bij Platform Poelweg dat samen met de dorpsraad van Abbenes streed tegen de verbinding tussen Lisse en de A44. ,,Platform Poelweg is enorm blij met het schrappen van dit plan, waarvoor onderbouwing, nut en noodzaak altijd hebben ontbroken’’, zegt woordvoerder Dennis van der Voort.

,,Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid voor bewoners, bedrijven en ondernemers in het gebied in Lisserbroek, Buitenkaag, Abbenes en Lisse. Voor hen dreigde een financieel drama van ongekende omvang. Dit bericht juist nu, tijdens de grootste crisis die wij in ons leven meemaken, biedt alle betrokkenen hoop op een gezonde, veilige en financieel zekere toekomst.’’