Premium

Doodvonnis voor pleisterplaats binnenvaartschepen aan de westoever van de Oude Wetering

Doodvonnis voor pleisterplaats binnenvaartschepen aan de westoever van de Oude Wetering
De meerpalen in de Oude Wetering die nu nog een gemeentelijke ’wachtplaats’ vormen voor binnenvaartschepen gaan het veld ruimen.
© foto Cyclomedia
Oude Wetering

Binnenvaartschepen die er laden, lossen of wachten: het is voorgoed verleden tijd langs de westelijke oever van de Oude Wetering tussen Bruggestraat en Ringvaart. Dat hebben burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem deze donderdag bekendgemaakt.

De acht meerpalen die hier nu nog een ’gemeentelijke wachtplaats’ vormen, verkeren in dusdanig slechte staat dat de plek niet meer voldoet aan de normen van de provincie. Omdat het vervangen van de palen zo’n 33.400 euro kost, hebben B en W gecheckt of de beroepsbinnenvaart nog gebaat is bij zo’n voorziening. Dat was ook omdat brancheorganisatie BLN Schuttevaer in het verleden had aangeven dat deze afmeergelegenheid voor de binnenvaart behouden moet blijven. Argument daarbij was dat er een tekort zou zijn aan overnachtingsplaatsen die, net als in dit stukje Kaag en Braassem, beschikken over een afzetsteiger voor auto’s.

Inmiddels is het beeld anders. Zo zijn er voldoende ligplaatsen in Alphen aan den Rijn. En die hebben, zo begrepen B en W uit een rapportage van Royal Haskoning. ’meer prioriteit’ voor BLN Schuttevaer. Daar komt nog wat bij: in een recent onderzoek naar de te vernieuwen afmeergelegenheden in de provincie, constateerde datzelfde bureau dat de locatie in de Oude Wetering niet geschikt is als ligplaats voor de beroepsbinnenvaart. Zo is de diepgang ter plaatse onvoldoende, ligt-ie deels in de vaarweg en kan hij alleen al door de manier waarop de kade is gemaakt - een niet verankerde stalen damwand - nooit aan alle eisen van de beroepsbinnenvaart voldoen.

In het verleden hebben recreatie-ondernemers interesse getoond voor de plek, bijvoorbeeld om het als afweermogelijkheid te gebruiken voor rondvaarten. Maar burgemeester en wethouders zien zoiets graag in een breder perspectief. Zo heeft het bouwcenter inmiddels plannen gepresenteerd voor woningbouw op de eigen percelen en sprak de gemeenteraad enkele jaren geleden de wens uit dat er een ’intensieve recreatiestrook’ komt vanaf de Ringvaart tot de Wijde Aa/het Paddegat. En dit stukje Kerkstraat maakt onderdeel uit van wat de Braassemboulevard moet worden.

Palen

Omdat de palen zo slecht zijn dat ze kunnen afbreken en er schade voor derden kan ontstaan, zo meren pleziervaarders hier regelmatig aan, wil de gemeente ze zo snel mogelijk afbreken. Dat kost zo’n zesduizend euro of mogelijk iets meer wanneer tijdens het werk blijkt dat de gaten in de waterbodem nog gedicht moeten worden.

Mocht er later iets recreatiefs komen op de plek of een deel daarvan, dan moet de provincie daar apart een ontheffing voor geven en is een totaal nieuwe indeling nodig. Tellen binnenvaartschepen zo’n honderd meter, rondvaartboten zitten rond de dertig meter.