Noodkreet ondernemers Duin- en Bollenstreek richting minister: toon ook voor ons coulance bij huurachterstanden

Noodkreet ondernemers Duin- en Bollenstreek richting minister: toon ook voor ons coulance bij huurachterstanden
De Rijnsburgse veiling in betere tijden.
© Archieffoto
Duin- en Bollenstreek

Wees in deze crisistijd niet alleen coulant voor bewoners met huurachterstanden, maar ook voor bedrijven. Die noodkreet slaken alle ondernemersorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek in een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken, gezamenlijk verstuurd door de gemeentebesturen van Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom.

’De ondernemers maken zich in deze crisistijd grote zorgen over (naderende) pacht- en huurachterstanden, met mogelijke gevolgen als uitzettingen en leegstand’, staat in de brief. ’Begrip van de verpachters en verhuurders blijkt in lang niet alle gevallen aanwezig en/of mogelijk.’

De ondernemersorganisaties maken de minister duidelijk hoe hard de economie in de Duin- en Bollenstreek wordt geraakt door de coronacrisis. ’Twee van onze pijlers, namelijk toerisme en de topsector sierteelt, vallen vrijwel stil. Vraaguitval, personele en logistieke problemen zorgen voor enorme druk op cashflow op korte termijn en bestaanszekerheid op de lange termijn.’

Rekeningen

Zij wijzen Wiebes erop dat minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen werkt aan een noodwet om huurders te helpen die hun rekeningen niet kunnen betalen, omdat zij vanwege de crisis al dan niet tijdelijk hun baan zijn kwijtgeraakt. Hoewel de noodwet nog niet van kracht is, heeft zij daarover wel af afspraken gemaakt met huurdersorganisaties en brancheorganisaties.

’De ondernemers in de Duin- en Bollenstreek hebben bij de gemeenten hun teleurstelling kenbaar gemaakt over het gebrek aan een soortgelijke regeling voor ondernemers’, staat in de brief aan Wiebes. ’Veel ondernemers zitten reeds in een financieel moeilijke positie door de substantie¨le omzetdalingen of zien dit de komende weken en maanden op zich af komen.’

Begrip

De gemeentebesturen van Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom hebben er alle begrip voor dat ’hun’ ondernemers ook coulance willen, zeker degenen die in eerste instantie niet voor een financiële tegemoetkoming van de overheid in aanmerking kwamen. ’Ondernemers die vaak, ook al vóór de coronacrisis, hun best moesten doen om het hoofd boven water te houden.’

’Als gemeenten kunnen we dit niet alleen oplossen’, drukken zij de minister op het hart. ’Vanzelfsprekend denken wij zoveel mogelijk mee met onze inwoners en ondernemers. In onze gemeenten zijn verschillende maatregelen genomen, bijvoorbeeld rond de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen en de rioolheffing. Waar nodig nemen we maatregelen als verhuurder aan maatschappelijke en commercie¨le instellingen. Dit is echter niet voldoende.’

Signaal

Volgens de Noordwijkse wethouder Roberto ter Hark, die ook namens zijn collega’s uit de andere vier gemeenten spreekt, kloppen dagelijks ondernemers aan bij het gemeentehuis om te vragen om hulp. ,,Dit is een gezamenlijk probleem, dus trekken wij ook samen op’’, zegt hij. ,,Iedereen staat erachter, dat maakt dit zo’n krachtige oproep. Het is belangrijk om dit signaal af te geven.’’

Of hij er ook vertrouwen in heeft dat daadwerkelijk tot financiële verlichting voor de bedrijven leidt? ,,Ja, dat hoop ik wel. Althans, dat is de insteek. Op landelijk niveau is de minister hierover al in gesprek met Koninklijke Horeca Nederland, zag ik voorbijkomen. Deze oproep sluit daarbij aan. Als de coronacrisis voorbij is, willen wij niet met lege winkelstraten en -panden zitten.’’