Premium

Wijkverenigingen willen niet langer aan ’poppenkastinspraak’ rond Leidse Kaasmarkt deelnemen

Wijkverenigingen willen niet langer aan ’poppenkastinspraak’ rond Leidse Kaasmarkt deelnemen
De huidige Kaasmarkt.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Leiden

De bouwplannen voor de Kaasmarkt zitten boordevol ’ambtelijke gedachten’ en missen de inbreng van buurtbewoners en wijkverenigingen. ’Helaas zien wij niets van de ingebrachte standpunten noch ideeën terug in het gepresenteerde programma. Dat stelt ons bijzonder teleur.’

Dat schrijven de voorzitters van de wijkverenigingen Pancras-West en Maredorp-De Camp is een brief aan de gemeenteraad.

Voor vier hoeken van de Kaasmarkt liggen er vier verschillende bouwplannen. Tegen twee ervan - een appartementencomplex op de hoek van Middelweg en de opknapbeurt van de Kaasmarktschool – hebben buurtvertegenwoordigers die deelnamen aan klankbordgroepen weinig tot geen op- of aanmerkingen.

Dat is bepaald anders als het gaat om de voorgestelde bouw van een rijtje grachtenwoningen langs het water van de Oude Rijn bij de Hooigracht, en de beoogde komst van een bouwblok van vier lagen nabij de Koppenhinksteeg. Tegen die twee bouwplannen lopen wijkbewoners te hoop, maar desondanks houdt de gemeente eraan vast, zo bleek eerder deze week.

’De afgevaardigden van beide buurtverenigingen hebben zich steeds redelijk en constructief in de klankbordgroep opgesteld’, zo schrijven de voorzitters Arthur Elias en Foppe van Rees Vellinga. ’Wij vragen ons oprecht af of wij in de toekomst aan soortgelijke gemeentelijke poppenkastvoorstellingen moeten meewerken. Participatie en inspraak blijken weer eens loze woorden.’

Daarom kondigen de twee verenigingen juridisch verzet aan tegen in ieder geval twee van de vier projecten. ’Een constructievere opstelling vanuit de gemeente had dat kunnen voorkomen.’