Een lintjesregen op afstand in de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek

De Leidse decorandi. Bovenste rij: Henk Boetekees, Ria van Cassel-Lagerberg, Nel Bodenstaff-Bergers, Wim Barning. Middelste rij: Christa de Boer, Greet Meesters, burgemeester Lenferink, Kees Lau. Onderste rij: Jan Mens, Fons Vermeulen, Ronald de Ligny, Maarten Jansen.
© Foto Mike van Bemmelen

De grootse, feestelijke ceremonie rond de jaarlijkse lintjesregen heeft net als ieder evenement te lijden onder de coronapandemie. Het opspelden van de lintjes moeten de (loco-)burgemeesters nog even uitstellen, maar zij lieten zich er niet van weerhouden de ontvangers allemaal even persoonlijk te bellen. Om het toch een beetje feestelijk te maken, zijn/worden bij iedere gedecoreerde bloemen bezorgd. Hieronder de gedecoreerden uit de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek.

Alphen aan den Rijn

Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

Dhr. mr. A.R.M. Berntsen is sinds 1988 actief als vrijwilliger, onder meer voor het behoud van een Alphens ziekenhuis. Hij was voorzitter van de Stichting Ziekenhuis Rijnoord/Stichting Verpleeghuis Reactiveringscentrum Oudshoorn, was bestuurslid en later voorzitter van de stichting Steunfonds Rijnoord en voorzitter voor de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Hij zit in de raad van toezicht van Stichting Serviceflat Driehoorne, was penningmeester voor de Alphense Atletiek Vereniging 1936 (AAV’36) en is penningmeester bij Stichting Parkvilla.

Dhr. ir. G.M.J. Nieuwenhuijzen verricht al geruime tijd vrijwilligersactiviteiten voor de kerkelijke gemeenschap. In Lelystad en Leiderdorp was hij bestuurlijk betrokken bij zowel de kerknieuwbouw als de fusie tussen de Nederlandse hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1985 werd hij bestuurslid van de (toenmalige) overkoepelende Federatie van de Hervormde gemeente Oudshoorn/ Ridderveld en de Gereformeerde hij voorzitter van Stichting De Bron. Daarnaast zette hij zich jarenlang in voor duurzame ontwikkeling van de sociale economie in ontwikkelingslanden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. W.A. Vermeulen uit Boskoop is Sinds jaren ’60 actief als vrijwilliger bij tal van verenigingen in Boskoop.

Mevr. C.M. Dierdorp-Stolp zet zich sinds 2000 in voor natuurorganisatie IVN Alphen aan den Rijn. Zij spande zich in voor de totstandkoming van bezoekerscentrum De Veenweiden (2008-2016), zorgde voor een samenwerking tussen IVN en Parkvilla Filmhuis, werkte mee aan Operatie Steenbreek en is actief bij de Voedselbank Alphen aan den Rijn.

Dhr. E.G. Rozenbrand uit Hazerswoude-Rijndijk is vele jaren, in verschillende functies, actief als vrijwilliger. Zo was hij jeugdtrainer van volleybalvereniging Aspasia, koster en jeugdwerker bij de Baptistengemeente en toezichthouder bij Stichting PWA-bad in Koudekerk aan den Rijn. Hij was verder onder meer voorzitter van de EHBO-vereniging Koudekerk aan den Rijn, medewerker bij het Nationaal Glasmuseum te Leerdam en molengids bij de Rijnenburgermolen .

Mevr. T.M. van Rijn-Uitenbroek uit Boskoop is sinds 1979 actief betrokken bij Stichting Ons Jeugdhuis te Boskoop als activiteitenbegeleider bij de jeugdactiviteiten.

Mevr. A. Verkerk-van Noort is vrijwilliger voor Alrijne Zorggroep, onder meer als begeleider van ouders en kinderen. Rond 1990 begon zij als vrijwilliger in verpleeghuis Oudshoorn, onder meer als begeleidster bij uitjes. Tegenwoordig actief als vrijwilliger tijdens wekelijkse knutselochtenden.

Dhr. M.C. Onderstal was bijna 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis te Alphen aan den Rijn, tot 2018. Hij was onder meer begeleider tijdens vakantieweken. Ook op rodekruisschip Henry Dunant was hij begeleider/verzorger. Van november 2015 tot april 2016 werkte hij in de Welkomwinkel voor vluchtelingen, die tijdelijk noodopvang kregen in de Alphense gevangenis.

Dhr. D.P. Verkerk is sinds 1964 actief op tal van terreinen. Hij begon bij voetbalvereniging ARC te Alphen, waar hij bestuurslid/penningmeester, kantinebeheerder, beheerder van de toto was, en momenteel kasbeheerder. Ook was hij penningmeester voor de CHU, een voorloper van het CDA, secretaris en penningmeester bij de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA, en actief bij de Alphense Zwemclub. Ook spande hij zich als bestuurslid jarenlang in voor carnavalsvereniging De Cascarvieten en was hij penningmeester bij Stichting Motorcross Zevenhoven.

Mevr. Z.W. Verkerk-Knopper zet zich sinds 1971 in als vrijwilliger. Begon met werkzaamheden voor de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA. Van 1974 tot en met 1990 was ze actief bij de Alphense Zwemclub (AZC), onder meer als tijdmeter bij wedstrijden. In 1978 raakte Verkerk-Knopper betrokken bij carnavalsvereniging De Cascarvieten, onder meer als lid van diverse commissies. Ze is nog steeds actief voor de Cascarvieten.

Mevr. J.A. van Lienden-van ’t Hoog, sinds 1980 actief als vrijwilliger bij diverse zwemclubs. Begon met haar vrijwilligersactiviteiten bij zwemvereniging Alphense Watervrienden, waar ze sinds 2009 voorzitter is. In 1989 werd ze (tot vorig jaar) ook vrijwilliger bij stichting RESA, en begon ze met het geven van zwemles aan lichamelijk gehandicapten. Ook is van Lienden actief in de commissie Zwemopleidingen (CZO), onderdeel van de Watervrienden Nederland/Nederlandse Culturele Sportbond.

Dhr. P. Eikelenboom is bijna 35 jaar actief (sinds 1985) als vrijwilliger bij de kerkradio voor de protestantse kerk in Alphen aan den Rijn. Ongeveer vijf jaar geleden werd hij ziek en miste daardoor veel diensten, die hij wel via de kerkradio kon volgen, maar hij miste beelden. Hij kreeg zo het idee om KerkTV op te zetten dat sinds 2017 operationeel is en een groot succes is.

Dhr. W.D. Bloemzaad, sinds 1993 actief als vrijwilliger op tal van terreinen. Hij is begonnen als bestuurslid (tot 2005) bij de Tennisvereniging Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. Sinds 2008 is hij vrijwilliger bij Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop en sinds 2010 werkt hij ook als vrijwilliger bij Het Vakantiebureau voor zorgbehoevenden. In 2014 werd Bloemzaad voorzitter bij het Parkinson Café Alphen aan den Rijn. Hij stond ook aan de wieg van twee vervoersprojecten voor ouderen/zieken: TomMobiel en Automaatje.

Dhr. T.J. van Klaveren uit Hazerswoude-Dorp, sinds 1986 actief voor de hervormde kerk te Hazerswoude, waar hij van 1989 -2018 voorzitter was. Daarnaast ging Van Klaveren tijdens kerkdiensten rond met de collectezak om geld op te halen voor goede doelen, en ondersteunde en adviseerde hij het college van kerkrentmeesters. Verder was hij bestuurslid van de Plattelands Jongeren Vereniging, die soos-, spelletjes- en toneelavonden organiseerde voor jongeren.

Mevr. C. van Klaveren-Boer uit Hazerswoude-Dorp is sinds 1974 is actief als vrijwilliger. Begon als leider van diverse jeugdclubs van de hervormde kerk in Hazerswoude. Ook organiseert zij jaarlijks een dagje uit en de kerstviering. Daarnaast ondersteunt zij bij de jaarlijkse rommel- en antiekmarkt en oliebollenactie. Sinds 1994 verzorgt ze eens per week op dinsdagavond het koffiedrinken voor de bewoners van verzorgingshuis Driehof. Sinds 2015 is ze leidster van de handwerkclub in Driehof.

Mevr. V.H. van Dok-Emor, sinds 1998 is actief met divers vrijwilligerswerk. Onder meer als medewerker voor de Wijkgemeente de Goede Bron. Verzorgde vervoer van mindervalide ouderen van verpleeghuis Oudshoorn naar de kerk. Sinds 2000 actief als diaken voor verpleeghuis Oudshoorn. Daarnaast zit ze in het Alphense Netwerk tegen Eenzaamheid en doet mee aan het maatjesproject van de Stichting Nieuwe Alphenaren. Sinds 2009 is Van Dok voorzitter van het diaconie. Ook is ze actief als vrijwilliger bij zorginstelling Ipse de Bruggen.

Mevr. K.S.M. Vervark-Van Galen is sinds 1975 actief voor de Bonifaciuskerk (parochie Heilige Thomas). Ze heeft vier jaar deelgenomen aan het jubileumcomité ten behoeve van het 100-jarig bestaan van de Bonifaciuskerk (1986). Gedurende 27 jaar was ze collectant voor KWF Kankerbestrijding en ook wijkcoördinator van deze inzameling. Van 1983-1993 was ze hulpouder en overblijfmoeder op de Bonifaciusschool te Alphen aan den Rijn. Van 1999-2002 was ze commissielid voor het RaboSamenspelFonds, dat lokale verenigingen ondersteunt.

Dhr. ir. A.A.A. Veelenturf, sinds 1981 actief als vrijwilliger op tal van terreinen. Hij was trainend en spelend lid bij de basketbalvereniging te Voorburg, thans Cobra Nova, was jeugdtrainer voor de Alphense Atletiekvereniging AAV’36 en zette zich in voor herontwikkeling van het stadshart van Alphen. Als architect stelde hij op eigen initiatief diverse planstudies op, voor de Lage Zijde en het Bospark. Ook heeft hij een eigen Cultuurplan opgesteld.

Dhr. G.M. Michies, sinds september 1987 vrijwillig actief voor de FNV-Belastingservice Lokaal Midden Rijnland, een gratis service voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte en toeslagformulieren. Sinds 2013 is Michies actief als promotor bij de Socialistische Partij Alphen aan den Rijn. Ook zet hij zich op landelijk niveau in voor deze partij. Voor de lokale partij bezorgt hij onder meer het partijblad. Ook is hij een adviseur van de raadsfractie op het gebied van sociale zaken en zorg.

Mevr. M. van der Louw-Lagerweij, sinds 1979 actief als vrijwilliger bij voetbalclub ARC in Alphen aan den Rijn. Zij werkt mee als kantinemedewerker en als gastvrouw in de businessruimte.

Dhr. C.H.M. de Jongh, sinds 1978 actief als vrijwillig zwemonderwijzer. Eerst bij de Leidse Watervrienden en later bij de Eerste Voorschotense Zwemvereniging. Ook geeft hij sinds 1980 geeft hij les in twee zwembaden voor de Leidse Reddingsbrigade. Na zijn pensioen in 2019 heeft hij zich aangemeld als vrijwilliger bij kinderdagcentrum De Walnoot in Leiden. Verder was hij zo’n 96 keer bloeddonor, haalt hij oud papier op voor de St. Josephkerk te Leiden, geeft hij Polen Nederlandse les en biedt hen hulp aan bij het invullen van belastingpapieren.

Mevr. C. Rijnbeek-Sulker uit Koudekerk aan den Rijn is sinds 1982 actief als vrijwilliger. Ze begon als begeleider tijdens een jaarlijkse vakantieweek voor gehandicapten en/of ouderen voor de Stichting Vakantieweek West-Brabant, en heeft hieraan 36 keer meegewerkt (tot 2018). Sinds 1994 is ze vrijwilliger voor De Zonnebloem, afdeling Rijnwoude-Noord. Ze helpt bij het organiseren en begeleiden van uitjes. Sinds vijf jaar is Rijnbeek ook vrijwillig actief als kassamedewerker voor het PWA-zwembad in Koudekerk aan den Rijn.

Mevr. W.L. Griffioen-Steen, sinds 1997 actief als vrijwilliger bij Zending over Grenzen, een organisatie die zich inzet voor hulpgoederen aan arme Oost-Europeanen. Van 2006-2010 was ze zorgvrijwilliger bij de Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop. Sinds 2011 is Griffioen lid van de kerkenraad van de protestantse gemeente Zwammerdam. Zij geeft pastorale zorg aan zowel jongeren als ouderen. Ook was ze in het verleden actief als bezoeker van gedetineerden, om hen hulp te bieden.

Dhr. E.J. Uithol uit Zwammerdam is op 1 oktober 1989 aangesteld bij de vrijwillige brandweerkazerne Zwammerdam als manschap. Hij heeft diverse opleidingen gevolgd tot niveau Hoofdbrandwacht. De heer Uithol is inzetbaar als chauffeur, manschap, maar levert ook een grote bijdrage als opleider. Daarnaast is hij sinds enige jaren penningmeester van de personeelsvereniging Een Hoop Zand.

Dhr. D. Scheer, sinds 1988 actief als vrijwilliger bij zorginstelling Ipse de Bruggen. Hij is begonnen bij het theehuis op de Hooge Burch in Zwammerdam, bracht bewoners van en naar de kerk en is de drijvende kracht achter de wekelijkse hobbyclub. Voor camping Het Groene Hart, op landgoed Ursula in Nieuwveen, voert hij onderhoud uit. Sinds 2008 is Scheer actief met onderhoud aan het bezoekerscentrum De Veenweiden.Verder loopt hij inmiddels zo’n twee jaar collecte voor IVN-natuureducatie en brengt hij sinds 2,5 jaar een seniorenblad voor een ouderenorganisatie rond.

Dhr. A.W. Plat, sinds 1993 actief als vrijwilliger voor de Stichting Scoutingkampeerterrein Bieslandse Bos, onder meer als gastheer en bestuurslid. Sinds 1998 Plat redacteur bij het magazine Od (Overheidsdocumentatie), een vakblad van de vereniging Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Sinds 2002 is hij bestuurslid bij de KNVI. Sinds 2016 is Plat tweede scriba van de protestantse gemeente in Alphen aan den Rijn.

Dhr. J.J.E.M. Hendrickx, sinds 1983 zeer actief lid voor IVN Alphen aan den Rijn. Hij werkte mee aan nieuwe en permanente huisvesting, is vanaf 2008 lid van de werkgroep Landschapsbeheer en werkt mee aan het onderhoud van het Zaans Rietveld en de historische boomgaard De Brongaard. Ook organiseert hij sinds 2017 een jaarlijks waterspektakel voor de Alphense Jeugd. Bij de Alphense Duikvereniging is hij actief als vrijwilliger Tussen 2012 en 2017 was Hendrickx penningmeester van de Rotary Alphen aan den Rijn. In 2012 richtte hij het Platform Recreatie en Toerisme (PReT) op. In 2014 werd hij actief voor de Vereniging Vrienden van Park Zegersloot.

Kaag en Braassem

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Piet van Egmond collecteert voor de Hartstichting en is landelijk en internationaal actief in de tafeltenniswereld. Niet alleen is hij al veertig jaar scheidsrechter, hij brengt zijn kennis ook over op jonge scheidsrechters en beoordeelt collega’s. Vanuit de materiaalcommissie van de Internationale Tafel Tennis Federatie helpt hij de sport op kwalitatief hoog niveau te houden.

Doky Verhagen is al jaren voorzitter Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade-Woubrugge, maar maakte zich als bestuurder ook sterk voor de peuteropvang in de voormalige gemeente Jacobswoude. En voor het openbaar onderwijs in de regio Alphen toen dat onder druk stond. Ook hielp ze, onder meer via de Stichting Geen Gehoor, de geluidsoverlast van de hoge snelheidslijn zoveel mogelijk te beperken en zette ze zich in voor de Stichting Cultuur Centrum Hoogmade. Voor NIVON Natuurvrienden helpt ze sociale groepsvakanties te organiseren, vaak samen met vluchtelingenwerk.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wils Akerboom.

Wils Akerboom is de financiële man achter Tafeltje Dekje, de open tafel, de Combi-bus en allerlei eenmalige activiteiten van stichting Welzijn Ouderen De Spil en haar voorloper. Ook leverde hij een grote bijdrage aan de komst van een gezamenlijke website van de verschillende welzijnsstichtingen in de gemeente. En voor de Stichting Oud Alkemade bereidt hij niet alleen wisseltentoonstellingen voor, hij richt ze ook in.

Gerard van der Meer is al vanaf 1981 actief voor de Stichting Oud Alkemade. Hij organiseert, werft leden en zit in de redactie van het kwartaalblad. Tevens droeg hij er als voorzitter flink aan bij dat de stichting een museum kreeg met een extra grote en mooie collectie. Zo wist hij voorwerpen die hij overal ophaalde, ook nog eens op te knappen.

Sjaak Koek, oud-voorzitter van de Stichting Oud Alkemade, knapt voorwerpen op in het eigen museum. Tevens Is hij er verantwoordelijk voor de technische installaties en werkt hij er als suppoost. In het Hof van Alkemade zet hij zich in voor dementerende ouderen; met oude voorwerpen komen immers de verhalen. Ook krijgen bewoners sportles van hem.

Annelies van Wieringen doet al dertig jaar het secretariaat van de stichting Oud Alkemade. In die tijd groeide het aantal donateurs van een paar honderd naar ruim 1.500. Ook maakte ze als bestuurslid jarenlang deel uit van de dorpsraad in Oud-Ade.

Marina van der Velde-Menting, burgemeester van Kaag en Braassem, in gesprek met Thea Wesselman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Thea Wesselman heeft de burgemeester (rechts bovenin) aan de lijn.

Thea Wesselman organiseerde en begeleidde uitstapjes als vrijwilliger voor de Zonnebloem, inmiddels is ze er hoofd vakantieweken. Ook is ze lid van de cliëntenraad van verpleeg- en verzorgingshuis Jacobus en de centrale cliëntenraad van Wijdezorg. En via de FNV helpt ze gemeentegenoten bij het invullen van belastingformulieren. Ook zet ze zich vanaf de oprichting in voor PRO Kaag en Braassem: eerst als raadslid, nu als fractielid.

Hans de Vries helpt via de stichting PUM ontwikkelingslanden om zich duurzaam te ontwikkelen. En met het geld dat zijn stichting Sympany verdient door ingezameld textiel een tweede leven te geven, werkt hij toe naar een betere ’textielketen’. Ook begeleidt hij vakanties voor de Zonnebloem en is hij als vrijwilliger bij Natuurmonumenten onder andere actief in Nieuwkoop

Anneke Kale doet alles om zwembad de Kleine Oase in Leimuiden te behouden. Ze gaf de aanzet tot de oprichting van de vriendenstichting, maar draaide evenmin haar hand om voor onderhouds- en schilderwerk. Ook organiseerde ze activiteiten als de zeskamp, kampeernacht, discozwemmen. Ze haalt nog altijd donaties op en draait - zodra het weer kan - kassadiensten. Voor Natuurmonumenten collecteert ze en ze is vrijwilliger bij de Stichting Melinda Humanitaire Hulptransporten uit Leimuiden.

Jeanne Borst is dirigent van twee kerkkoren die in de katholieke kerk in Hoogmade oefenden en zamelde met de werkgroep ’missie ontwikkeling vrede’ geld in om mensen te helpen die het minder hebben. Ook was ze jarenlang betrokken bij de zomerkampen in haar dorp, gaf ze op vrijwillige basis muziekles op basisschool Ter Does en was ze, al even vrijwillig, leidster bij peuterspeelzaal De Barg.

Laura van der Meer is in Leimuiden en de regio in verschillende rollen actief voor de tafeltennissport. Daarbij draagt het Fair Play-lid de paratafeltennissport een ’extra warm hart’ toe. Ook zet ze zich in voor de lokale parochie en het federatieblad. En voor het KWF collecteert ze.

Henk Brunt is al vanaf 1972 actief voor de Koninklijke Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade. Als muzikant, een tijdlang als secretaris en tot de dag van vandaag is hij onderhoudsman, fondsenwerver, deelt hij folders rond en bouwt hij het podium bij optredens. Ook is hij zeer actief binnen Hengel Sport Vereniging De Eindsprint en de parochie. Bij sportvereniging MMO was hij dat.

Leiden

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Professor Dr. Maarten Jansen (67) De in Rijswijk woonachtige Jansen was tot vorig jaar hoogleraar Erfgoed van Inheemse volkeren aan de archeologiefaculteit van de Leidse universiteit. Hij promoveerde cum laude, coördineerde de afdeling archeologie van Indiaans Amerika en specialiseerde zich ook op dat vakgebied. Hij was vice-decaan en een autoriteit op het gebied van de inheemse bevolking van Amerika.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Barning (68) is een telg uit de familie die een winkel in piano’s en orgels runde aan de Leidse Stationsweg. Wim Barning nam de zaak in 2001 over en was daarnaast voorzitter en later erelid van de Nederlandse piano en orgelbond. Ook bekleedde hij bestuursfuncties bij Nederlandse Piano en Muziekinstrumentenbond, Vakopleiding muziekdetailhandel en Vereniging van Bladmuziekhandelaren. Bovendien was hij betrokken bij de Hartebrugparochie en begraafplaats Zijlpoort.

Jan Mens (71) legde zich toe op orthopedische geneeskunde. Hij verrichtte baanbrekend promotieonderzoek met als onderwerp ‘bekkenproblematiek na de bevalling.’ De test die Mensen daarbij ontwikkelde kreeg navolging in veel landen. Bij Patiëntenvereniging Bekkeninstabiliteit en meerdere patiëntenplatforms was en is hij betrokken, en als geneeskundige is hij nog immer actief.

Kees Lau (59) De architect is in Leiden een expert als het gaat om op historische en monumentale gebouwen. Ook is het bestuurslid van het Joost Fransen van der Lindenhofje. Op de basisschool van zijn kinderen was hij bestuurslid, hij hielp studentenvereniging Augustinus, strijdt voor het behoud van De Kuip en is actief bij sociëteit Amicitia. Ook zet hij zich in voor de rotary, de Pieterskerk en kwetsbare kinderen bij De Brug aan de Wassenaarseweg.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nel Bodenstaff-Bergers (88) Zij was, ook op gevorderde leeftijd, vrijwilliger bij Libertas Leiden. Ze vervulde uiteenlopende functies bij ouderencentrum Robijnhof in het Morskwartier waarvandaan zij ook Leids kampioen bloemschikken werd. Ze is nog altijd actief.

Christa de Boer (72) De Leidse was oprichtster van de eerste peuterspeelzaal in Rijnsburg: De Dreumes. Bovendien was ze onderwijzeres op Gunningschool en later adjunct-directeur van de Lucas van Leyden-school en ook de Leo Kannerschool. De Boer was actief bij actiegroepen die beter onderwijs voorstonden, ze vervulde acht jaar het raadslidmaatschap, was daarnaast begeleidster van het G-team bij korfbalclub Sporting Trigon en vrijwilliger bij buurtclub Maredijk.

Henk Boetekees (77) was geruime tijd bestuurslid bij volkstuinvereniging Veldheim. Bovendien is hij nog steeds voorzitter van volkstuinclub Voorschoten. Daarnaast werd hij lid van de vrijwilliger brandweer en bestuurslid bij de sportafdeling van de PTT.

Ria van Cassel-Lagerberg (81) Bij tafeltennisclub Docos in het Morskwartier vervulde zij twee decennia lang verschillende functies. Ook is zij vrijwilliger bij Libertas Leiden, onder meer bij Robijnhof en ze hielp bij het opknappen van het Leonardushuis aan de Haagweg.

Ronald de Ligny (67) was jarenlang actief bij voetbalvereniging Leidsche Boys. Hij was er jeugdtrainer, jeugdvoorzitter, en bestuurslid. Daarnaast werd hij actief bij korfbalclub Sporting Trigon waar hij zich sterk maakte voor het G-team en dat nog altijd doet. Van de landelijke werkgroep G-korfbal is hij lid.

Greet Meesters (53) Bij wijkvereniging Groenoord-Zuid was ze bestuurslid en zorgde er mede voor dat het een levendige en actieve volksbuurt werd. Dat de buurtkamer Meet&Greet heet, herinnert daaraan. Meesters zette zich in voor duurzame gezondheidsinitiatieven en activiteiten zoals het project Go-Noord en het Autisme-Café.

Fons Vermeulen (74) zag hele generaties leerlingen voorbijkomen als leraar op het Bonaventura College. Daar was hij 41 jaar in dienst en gold als uitmuntend docent en pedagoog. Vermeulen regelde buitenschoolse activiteiten, excursies en studiereizen. Na zijn pensionering bleef hij bijlesdocent. Daarnaast was hij lang actief bij de Petrusparochie en bij kringloopwinkel Het Warenhuis.

Leiderdorp

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dr. Albert Jan Dop, vanwege zijn verdiensten voor met name het hoger onderwijs. Dop was lid van de colleges van bestuur van de Wittenburg University, de Webster University Leiden en de Hoge School Den Haag en zat in de landelijke commissie Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Beatrix Barthéliena Frederica Nieuwenhuis-Ditmar, vrijwilliger in Leythenrode, collectant van de Nierstichting.

Simon Verstraaten, die vrijwilligerswerk deed voor volkstuinvereniging De Bloemhof en doet voor de stichting Schooltuinen.

Nicolaas de Wolf, voor vrijwilligerswerk bij onder meer bij hockeyclub Velocitas en de protestantse gemeente Leiderdorp.

Catharina Cooijmans-Ommering, bestuurslid van de Oranjevereniging in Leiderdorp, vrijwilliger bij de Kastanjelaanschool en verkeersregelaar bij de Leiden Marathon.

Oegstgeest

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Lucia Marthas (eigenlijke naam Lucia Mackenzie-van Bruggen), voor haar buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van de dans in Nederland, en dan met name op het terrein van de dansensembles. Zij had altijd speciale aandacht voor kansarme jongeren en kinderen en bood hen de mogelijkheid om een carrière in de kunsten op te bouwen. De in 1983 in opgerichte balletschool in Amsterdam is uitgegroeid tot het bekende Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA). De studenten zijn zeer gewild bij dansensembles in binnen- en buitenland. De opleiding staat in hoog aanzien.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Joop Verdonk, vanwege zijn vele nevenactiviteiten naast zijn eigen betaalde functie. Zo is hij veertien jaar voorzitter geweest van de Oegstgeester Oranjevereniging (4000 leden) en was hij in 2016 medeoprichter van de Fotoclub Oegstgeest. Hij was initiatiefnemer van de Oegstgeester Dwarse Denkers. Verder was hij raadslid, voorzitter van de Rotary Oegstgeest en actief bij de Oegstgeester Golfclub.

Rianne Meester bekleedde veel bestuursfuncties en verricht al sinds eind jaren zestig vrijwilligerswerk. Zij was praeses bij de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woonstichting Buitenlust. Zij stond aan de wieg van het MEC en is sinds 2012 voorzitter van de Vereniging Oud Oegstgeest. Onder haar leiding ontwikkelde de vereniging tot een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Leo den Hollander, voor zijn langdurige vrijwilligerswerk in het dorp. Zo bekleedt hij sinds 1978 allerlei functies bij FC Oegstgeest (voorheen UDO). Van 1990 toto 2014 was hij daar bestuurslid. Vanaf 2005 is hij ook vrijwilliger en sinds 2013 ook bestuurslid bij de Oranjevereniging.

Truus de Haas, voor haar jarenlange vrijwilligerswerk in Oegstgeest. Vanaf 1965 is zij al vrijwilliger bij ASC. Vanaf 1985 tot 2015 was zij penningmeester van de vrouwenbeweging Dames Kontakt Oegstgeest. Verder is zij vanaf 2006 vrijwilliger bij de Sint Willibrordkerk in Oegstgeest en is zij vrijwilliger bij Marente.

Ron de Roode, voor zijn vrijwillige jarenlange inzet voor FC Oegstgeest en de Oranjevereniging. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger en bestuurslid van FC Oegstgeest. Hij is voorzitter van het jeugdbestuur en draagt zorg voor de teamindeling. Ook binnen de Oranjevereniging waarbij hij vanaf 2003 actief is, kunnen ze altijd een beroep op hem doen.

Ter Aar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frans Dobbe is al sinds 1977 drager en meer bij uitvaarten. En vanaf 1979 zet hij zich in voor Muziekvereniging door Samenwerking: als vrijwilliger, muzikant en - vanaf 1980 - bestuurslid. Ook is hij vanaf 2013 chauffeur bij de Stichting Buurt Oproep Bus Ter Aar. Bij de Triatlon Trainingsgroep Nieuwkoop is hij inmiddels gestopt als vrijwilliger, na een kleine dertig jaar.

Harrie Knoop is zorgvrijwilliger bij De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop en penningmeester van de vriendengroep. Voor de Alphense Atletiek Vereniging ’36 is hij jurylid, lid van de technische commissie en bestuurslid. Bij golfclub Zeegersloot is hij naast jeugdcoach ook gastheer en zit hij in het bestuur van de marshalcommissie.

André Wijfjes leidde van 1979 tot 1987 de speltak van stichting Scouting Abbe Pierre. Sindsdien is hij bestuurslid bij de scouting en bij de Stichting Rooms Katholieke Jeugdraad Nieuwveen. In die laatste rol onderhoudt hij contacten met de gemeente en de verschillende verenigingen.

Voorschoten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruud van Akker was 25 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten, van brandwacht en instructeur tot bevelvoerder.

Willem Oltshoorn was ruim 20 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten. Hij werd in 1996 aangesteld als brandwacht en is na diverse opleidingen en scholingen hoofdbrandwacht geworden.

Ap Hoogendoorn is al bijna 30 jaar als vrijwilliger aan de ’Stichting Nationaal Smalspoor’ verbonden. Daarnaast stelt de heer Hoogendoorn zich geheel belangeloos maatschappelijk op, door mensen te begeleiden bij schuldsanering.

Ruud Teijgeler kwam ruim vijftien jaar geleden als vrijwilliger bij de ’Stichting Nationaal Smalspoor’. Hij is betrokken bij de uitvoering van grote projecten en heeft de leiding in de werkplaats.

Jaap Maan zet zich al meer dan 30 jaar belangeloos in voor de Protestantse Kerkgemeenschap in Voorschoten. Hij verrichte veel werk om de vele banden en betrekkingen in kaart te brengen die groeide na de instelling van de Vereffeningscommissie voor de vereffening van Curaçao, Sint Maarten en Nederland. landen was gegroeid.

Margreeth Maan was onder andere actief geweest bij het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen en het verzorgen van de eettafel in Voorschoten (een ouderenproject). Ook was zij een van de drijvende krachten achter de boekenmarkt van Amnesty International enwas ze actief voor de Protestantse Gemeente Voorschoten.

Bert Westra is al sinds 1988 als vrijwilliger actief in Voorschoten, onder meer als ambtelijk secretaris bij de Ondernemersvereniging Voorschoten en Ondernemend Wassenaar, secretaris bij de Voorschotense Kunst Kring, vrijwilliger bij badmintonvereniging Vlietwijk EVBC en koster bij de Protestantse Gemeente Voorschoten.

Wassenaar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bram Binnendijk (82) begon op 18-jarige leeftijd met de organisatie van Jong-Vee-dagen en werd lid en penningmeester van de Jongerenbond. Hij was afdelingsvoorzitter van Campina Melkunie afd. Wassenaar/Voorschoten, bestuurslid van de Gezondheidsdienst voor Dieren R.O. Midwest en vrijwilliger bij de Sector Agrarische Zaken bij de Rechtbank Den Haag. Tevens maakte hij zich verdienstelijk gemaakt voor de Hervormde Gemeente Wassenaar, de Anbo en was medeoprichter, en thans voorzitter, van de Wassenaarse Seniorenbond.

Rijkje de Berg-van Benthem (88) is sinds de jaren ’70 actief voor de Wethouder Huibregtse School en als vrijwilligster in het postkantoor. Op Curaçao verzorgde zij kinderopvang, werkte zij voor een dierenasiel en collecteerde zij voor de dierenbescherming. Ze zet zich verder in voor Spoetnik, een hulpstichting voor Oekraïne; ze breidde daar onder andere meer dan 2100 truien voor. Voor de buurtvereniging Rijksdorp verzorgt zij de bloemen voor de zieken. Voor drie plaatsgenoten was zij tot op het laatst mantelzorger.

Zoeterwoude

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J. Versteegh zette zich vele jaren in voor het algemeen belang van het bedrijfsleven in Noord- en Zuid-Holland en in het bijzonder de regio Rijnland. Van 2002 tot 2006 was hij Diaken van de ’Gemeente rond de Dorpskerk’ en tevens voorzitter van de diakenen. Hij was van 2007 tot 2010 lid van het schoolbestuur van de toen openbare school Corbulo. Vanaf 2008 tot eind 2017 was de heer Versteegh penningmeester en lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de werkgeversvereniging VNO-NCW West.

Jan Versteegh.
© Archieffoto Hielco Kuipers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.A.A.M. Cromvoirt-Bus is sinds 1981 vrijwilligster bij de Zonnebloem. Ze was vrijwilligster bij de bibliotheek en chauffeerde zbij de Buurtbus Zoeterwoude. Deze buurtbus voorzag de verschillende wijken van de gemeenten van openbaar vervoer. Daarnaast was ze voorzitter van het bestuur van gemengde zangvereniging Cantate Domino en is ze is sinds de oprichting in 2008 gastvrouw bij de ontmoetingsplaats de Buren.

Mevrouw C.P.M. Houdijk- van den Hondel was van 1991 tot 2001 bestuurslid en penningmeester g bij Vrouw en Geloof. Van 1985 tot 2002 was zij bestuurslid bij de stichting Media overleg van kerken in Rijnland (Moker). Via Stichting Eva treedt ze op als ambassadeur en ervaringsdeskundige voor de mantelzorg. Vanaf 2012 tot heden is mevrouw Houdijk- van den Hondel bestuurslid bij Tafeltje Dekje in Zoeterwoude.

De heer H.J. Lichtendonk, lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J. Lichtendonk, sinds 1971 bestuurslid van het Cantate Domino Kerkkoor. Sinds de oprichting in 1975 tot 2019 was hij onderdeel van de blazersgroep Suetana Musica, en penningmeester. Sinds 2000 is hij organist tijdens kerkdiensten in de NH Dorpskerk en sinds 2006 voorzitter van de orgelcommissie. Zoeterwoude heeft nu een schitterend Van Dam orgel, waar de hele gemeente van kan genieten.