Incluzio gaat ’nu echt aan de slag’

Leiden

Wezijnsorganisatie Incluzio betreurt het feit dat de communicatie rond het dicht zijn van de buurthuizen in Leiden op woensdag 1 juli ongelukkig is verlopen. ,,Helaas is het een en ander misgegaan’’, zegt Jolanda Wolfs, programmamanager Leiden. ,,En dat kan ik niet meer terugdraaien.’’

Incluzio is de nieuwe welzijnsorganisatie die per 1 juli in Leiden aan de slag is gegaan. Bezoekers van buurthuis Matilo in de wijk Meerburg stonden op die eerste dag voor een dichte deur en ook elders waren de huizen van de buurt gesloten. Alle nieuwe medewerkers - veelal overgenomen van Libertas, dat de aanbesteding dit jaar van Incluzio verloor - waren bijeen voor een ’kick off’ in Scheltema. ,,We hadden posters en stickers besteld en laten bezorgen om op te hangen. Op een of andere manier is de post niet opengemaakt en hebben medewerkers verzuimd te vragen om die posters ook op te hangen’’, aldus Wolfs.

Ook donderdagochtend was de deur dicht of werd de telefoon niet opgenomen, maar dat had een andere oorzaak, volgens Wolfs. ,,Dat lag aan een KPN-storing.’’

Kritiek op het feit dat Incluzio in aanloop naar de overname nauwelijks over de nieuwe plannen naar de bestaande gebruikers heeft gecommuniceerd, is bekend bij Wolfs. Vooral in Matilo waren de vrijwilligers not amused. En niet alleen omdat twee van de die vaste krachten aldaar de wacht was aangezegd. Dezelfde onrust ontstond bij de buurtontmoetingsplaats op de Herenstraat.

Ook de vrijwilligers, die de de vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking in Leiden ondersteunen, weten niet wat hen te wachten staat nu de dienst per 1 juli door Incluzio wordt verzorgd en VTV geen subsidie meer krijgt.

Wolfs kan de kritiek pareren: ,,We hebben filmpjes gemaakt om uit te leggen wat we van plan zijn. We hebben ook al heel vaak met Matilo om tafel gezeten en ook met VTV gaan we praten. Alle activiteiten worden gewoon voortgezet. Daar komt geen verandering in. Ik snap dat er geen vraagtekens zijn bij de bewoners, omdat er nieuwe gezichten komen. Wij werken op een iets andere manier, met wijkteams waarin professionals zitten die met de buurt in gesprek gaan. Alles wat er is, laten we gewoon doorgaan. Het probleem was alleen dat we voor 1 juli niet veel konden doen. Het is een beetje balanceren, maar vanaf nu gaan we echt aan de slag met het welzijnswerk in Leiden.’’