College Zoeterwoude doet zijn huiswerk naar aanleiding noodlokalen voor basisschool Het Avontuur onvoldoende

Zoeterwoude

Uitgerekend bij het onderwerp ’Uitbreiding schoollokalen’ moet het college het huiswerk overmaken. Gepland was dat de raad net voor het zomerreces een besluit zou nemen om bij basisschool het Avontuur twee noodlokalen te plaatsen. Dan zouden de voorbereidingen snel door kunnen gaan en begin januari 2021 de noodlokalen gebruiksklaar zijn. Er bleven evenwel te veel vragen onbeantwoord.

In 2018 is basisschool het Avontuur geopend. Een school die na het samengaan van drie basisscholen (Corbulo, Klaverweide en Westwoud) onder één dak onderwijs geeft. Vanaf dag één was de ruimte al krap.

Prognoses van de groei van het aantal leerlingen blijken in de praktijk volstrekt niet te kloppen. Er komen steeds meer kinderen en die trend zet zich voorlopig nog door. Naast de twee noodlokalen waar nu over wordt gesproken, komen er in 2022 nog eens twee lokalen bij.

De eerste twee lokalen moeten komen op de locatie waar nu de voetbalkooi staat. Toegezegd is dat even verderop een andere voetbalkooi beschikbaar komt. Hierover bleken burgemeester Liesbeth Bloemen en wethouder Ruud Bouter over afwijkende informatie te beschikken.

Burgemeester Bloemen dacht dat een andere voetbalkooi vanaf voorjaar 2021 beschikbaar zou zijn, wethouder Bouter gaat uit van eind 2021.

Het zat vooral Progressief Zoeterwoude niet lekker dat een belangrijke speelvoorziening als de voetbalkooi, die zowel binnen als buiten schooltijd veel in gebruik is, lang uit de roulatie is.

De VVD wil eventueel de schooltuinen langs de speelplaats van de school opofferen om daar noodlokalen te plaatsen. Dat is voor de burgemeester onbespreekbaar. „Het is daar te smal, de ondergrond is niet goed en de school wil het niet.” Dat ontlokte VVD-er Paardekooper de opmerking: „De school beslist niet over de openbare ruimte.”

Als klap op de vuurpijl ontbrak een noodzakelijke begrotingswijziging. Dat was de druppel voor CDA en VVD die in koor riepen dat zij nu zeker niet akkoord gaan. „Maar dan lukt het niet in december de noodlokalen te plaatsen”, aldus burgemeester Bloemen. „Dat is dan jammer, zonder begrotingswijziging nemen wij geen besluit.”

Omdat een ambtenaar die de stukken boven water had kunnen krijgen niet bereikbaar was, werd het voorstel noodgedwongen aangehouden.

Op 30 juni zijn de ouders van de leerlingen geïnformeerd over de plannen. Die leken op dat moment, hoewel de raad nog moest beslissen, in kannen en kruiken. Dat is nu allemaal anders.

Net binnen