Financiering herinrichting Noordbuurtseweg Zoeterwoude volstrekt onduidelijk

Zoeterwoude

Het ziet er naar uit dat de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude-dorp het etiket ’Fietsstraat’ krijgt. Dat past volledig in de functie die de weg heeft als hoofdfietsroute tussen Leiden en Zoetermeer. Maar de raadsleden zijn er beslist nog niet uit. De kosten tegen de 500.000 euro) zijn vooralsnog hoger dan het beschikbare budget van 400.000 euro.

Rekening houden met subsidie die nog niet is toegezegd, vindt vooral het CDA onaanvaardbaar. „Er moet eerst geld zijn, pas dan nemen we een besluit”, aldus fractieleider Arjan Bakx. De VVD was vooral ontstemd dat met een door de liberalen aangedragen voorstel voor een ’lichte en goedkopere opknapbeurt’ niets is gebeurd.

De verkeersveiligheid op de Noordbuurtseweg is meer dan eens onderwerp van politiek gesprek. Na het gereedkomen van de N206 in 1982 leek het rustig te worden. Er werd ooit zelfs gesproken over ’flaneren langs de waterkant’ van de Noordbuurtsevaart.

Echt rustig is het nooit geworden. Tellingen laten zien dat dagelijks 2300 auto’s over de weg rijden. Het gaat ook om circa 2300 fietsers, maar met de aantekening dat in de ochtend- en avondspits het aantal fietsers het aantal auto’s ver overtreft.

Voor zover erover werd gesproken heeft een fietsstraat de voorkeur van Progressief Zoeterwoude en Senioren Belangen Zoeterwoude. Er blijven ook auto’s rijden. De kleur van het wegdek – bij voorkeur asfalt – wordt rood. „Maar let op want je hebt de meest verschrikkelijke kleuren rood”, zo liet PZ optekenen.

VVD en CDA lieten hun voorkeur nog achterwege. VVD’er Roel Onderwater wil eerst meer duidelijkheid over hun voorstel voor een aanzienlijk goedkopere variant. „We zouden een voorstel krijgen van 2 ton en van 4 ton. Waar is de goedkopere variant gebleven?”

Wethouder Ruud Bouter zei niets te weten van een goedkopere variant. Dat irriteerde de VVD.

CDA-er Arjan Bakx was snel klaar. „We moeten onder de 400.000 euro blijven. Dat bedrag hebben we, maar het is niet zeker of we subsidie krijgen. Wij besluiten pas als we zeker weten hoe veel geld beschikbaar is.”

Wethouder Bouter benadrukte er vertrouwen in te hebben dat subsidie binnen gehaald zal worden. Bakx: „Nou, de provincie en het Rijk zijn nogal wispelturig. Dus eerst geld, dan een besluit.”