Horeca Teylingen vraagt steun aan gemeente

Afgelopen zomer mochten de horecaondernemers al veel ruimere terrassen maken, zoals hier in Voorhout.
© Archieffoto
Teylingen

Om de coronapijn wat te verzachten wil de horeca in Teylingen de mogelijkheid om net als in de afgelopen periode grotere terrassen te realiseren en die bovendien te overkappen en te verwarmen zodra de bedrijven weer open kunnen. Die regeling moet dan voor het hele komende jaar gaan gelden.

Daarnaast willen ze een beroep kunnen doen op het noodfonds van 6,5 ton dat de gemeente voor verenigingen en instellingen in het leven heeft geroepen vrijstelling van precario, de heffing die ze moeten betalen voor hun terrassen en andere uitstallingen en van de betaling voor (evenementen)vergunningen. Die maatregelen zouden voor dit jaar en 2021 moeten gelden.

De horeca behoort tot de zwaarste getroffen sectoren van de de economie, benadrukt het Business Platform Teylingen (BPT) in een brief aan het Teylingse college. Het BPT overlegde vorige week met de horeca uit de drie kernen over de vraag wat de gemeente kan doen om de horeca door de coronatijd heen te helpen.

Naast ruimere mogelijkheden voor de terrassen, waaronder ook de mogelijkheid om tot 24.00 uur open te blijven, en directe financiële steun vraagt het BPT ook om immateriële steun. Zo moet het college er op aandringen dat alle regiogemeenten de zelfde regels hanteren om concurrentievervalsing te voorkomen. De gemeente zou ook aan haar medewerkers moeten vragen om de cadeaubon die ze met Kerstmis krijgen te besteden bij de horeca. ,,De ervaring is dat dat niet om maar matig gebeurt’’, aldus het BPT. Tenslotte kan de gemeente de horeca ook ondersteunen door in de communicatie naar de inwoners te benadrukken dat huisfeestjes echt heel ongewenst zijn. En zodra de horeca weer open mag, zou de gemeente moeten communiceren dat het veilig is om weer bijvoorbeeld uit eten te gaan.

Net binnen