'Veel mis met bescherming persoonsgegevens Burgernet'

ANP Producties | Bron: ANP

Belangenorganisatie Privacy First denkt dat er veel mis is met de bescherming van gevoelige persoonsgegevens bij Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, marechaussee, politie en veiligheidsregio's. De organisatie roept de Tweede Kamer op om te onderzoeken of het systeem, waarbij de locatiegegevens van burgers voortdurend worden getraceerd door de politie, wel rechtmatig is.

Burgernet heeft als doel om meer en sneller criminele zaken op te lossen. Bij inbraak, beroving, of een vermist persoon krijgen app-gebruikers in de omgeving van het incident een bericht van de politie om relevante informatie terug te koppelen.

Deze manier van werken betekent dat Burgernet continu de locatiegegevens van alle deelnemers registreert. Dit gebeurt volgens Privacy First echter niet zorgvuldig. Zo is het niet duidelijk van wie Burgernet is en wie de persoonsgegeven verwerkt. "De wet schrijft voor dat dit altijd helder moet zijn, maar dit is niet het geval", aldus de stichting.

Onduidelijk

Ook bestaat volgens Privacy First het risico dat locatiegegevens van mensen voor andere doeleinden worden gebruikt dan waar Burgernet voor bedoeld is. "Het is niet duidelijk of Burgernet echt uitsluitend gegevens verzamelt en verwerkt voor het versturen van alerts, of dat er meer mee gedaan wordt, bijvoorbeeld ook voor andere politietaken."

De app voldoet volgens de privacystichting ook niet op het vlak van het voorschrift van minimale gegevensverwerking. "Het is onnavolgbaar waarom de app ook vraagt naar postcode en huisnummer. Voor verzending van een alert is iemands huidige verblijfplaats relevant, maar iemands privéadres in het geheel niet."

GPS-locatie

Een woordvoerder van de politie laat in een reactie weten dat de app toestemming vraagt om de GPS-locatie te gebruiken. "Dan ontvangen burgers een pushbericht wanneer zij zich op dat moment in de buurt van een actie bevinden. Er wordt niet bijgehouden waar app-gebruikers zich bevinden. Het gebruik van de app is anoniem en er worden geen gegevens opgeslagen over acties", aldus de zegsman.

Ook wijst hij erop dat app-gebruikers een of meer gebieden kunnen aanmaken waarvan zij acties graag altijd willen ontvangen, ongeacht of zij in dat gebied aanwezig zijn. Hiervoor zijn volgens de politiewoordvoerder geen GPS-gegevens nodig. De gebieden die een gebruiker opgeeft, worden opgeslagen in zijn telefoon en niet op een server.

Digitaal buurtonderzoek

"Hiernaast kun je als app-gebruiker ook deelnemen aan digitale buurtonderzoeken. De gebruiker ontvangt dan vanuit een politieteam een e-mail als er bijvoorbeeld is ingebroken in de buurt waar hij woont, met de vraag of hij/zij iets bijzonders heeft gezien of gehoord. Het digitaal buurtonderzoek gaat uit van het huisadres. Om deel te kunnen nemen is een postcode en huisnummer nodig", stelt de woordvoerder.

Het gaat volgens hem om "minimale gegevens" die worden opgeslagen in een beveiligde politieomgeving. "Het digitaal buurtonderzoek is een extra functionaliteit in de app waaraan je als app-gebruiker wel of niet kunt deelnemen. De gegevens van Burgernet-deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden." De gegevens die gevraagd worden zijn volgens de politie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De woordvoerder wijst er ook op dat Burgernet sinds de start eigendom is van de politie.

Net binnen