Verzet tegen opvang arbeidsmigranten Woubrugge houdt aan, ook na schrappen 256 van de 400 bedden

In een van de voormalige stallen van de voormalige Golden Way Stables manege aan de Kruisweg in Woubrugge is een ’Polenhotel’ gedacht.

In een van de voormalige stallen van de voormalige Golden Way Stables manege aan de Kruisweg in Woubrugge is een ’Polenhotel’ gedacht.© Taco van der Eb

Paul van der Kooij
Woubrugge

Het verzet tegen de mogelijke opvang van arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge houdt aan, ook nu niet langer op 400 maar 144 logees wordt gemikt.

Zo vragen inwoners van Ter Aar zich in een brief aan de provincie af welke mogelijkheden die ziet om het gewijzigde plan tegen te houden. Bij het eerste plan, dat voorzag in twee nieuwe gebouwen, had Zuid-Holland duidelijk wat te zeggen.

Inmiddels wil initiatiefnemer Flexwonen een bestaande stal ombouwen tot 72 tweekamerappartementen. En over zo’n grootscheepse verbouwing kan de gemeente zelf beslissen. „Er is geen bestemmingsplanwijziging nodig”, meldde wethouder Inge van der Meer toen ze in april aangaf er onder voorwaarden mee akkoord te gaan. En die voorwaarden zijn onder meer dat ’werkgelegenheid op passende afstand aanwezig is’ en het volgens verkeerskundig onderzoek niet nodig is om het wegennet aan te passen.

Bezorgd

In een reactie op de bewonersbrief meldt wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop, waar Ter Aar onder valt, dat hij en zijn collega’s de zaak ’nauwlettend in de gaten houden’ en ’te begrijpen dat de bewoners bezorgd zijn’. Ook heeft hij ze geadviseerd om het niet bij de brief aan de provincie te laten, maar zich tevens ’te wenden tot de politiek van Kaag en Braassem’.

Die voelt nu eenmaal niets voor een regionale opvangtaak, hoewel het eigen college van B en W daar wel op had aangestuurd en ook de buurgemeente er op heeft aangedrongen.

Wel kan de politiek van Kaag en Braassem er inmiddels mee leven dat het aantal slaapplekken ’in verhouding staat’ tot het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente werkt. En dat aantal werkenden zou tussen de 1.000 en 1.500 schommelen. Hoeveel slaapplekken daar tegenover staan, kan de gemeente moeilijk inschatten. Het aantal officiële plekken is in ieder geval klein.

Dat nu juist een relatief kleine kern als Woubrugge in is voor een grote opvang - al gaat het in de voormalige Baby Dump in Roelofarendsveen om nog meer bedden - stuit daar op onbegrip. En in een gesprek met wethouder Van der Meer wil de dorpsraad binnenkort zijn zorgen uiten over zaken als ’het grote aantal, de verkeerssituatie, overlast, beheer, controle en handhaving.’

Hoewel de dichtstbijzijnde supermarkt in Woubrugge net iets dichterbij is - 3 om 3,1 kilometer - verwachten bewoners van Ter Aar dat zij meer overlast gaan ondervinden: „Het winkelaanbod is hier breder.”

In het najaar houdt Kaag en Braassem een informatiebijeenkomst over de plannen.