50Plus: bouwkosten voor de nieuwe wijk Valkenhorst regionaal verdelen

De Katwijkse wethouder Gerard Mostert op woningbouwlocatie Valkenhorst.

De Katwijkse wethouder Gerard Mostert op woningbouwlocatie Valkenhorst.© Archieffoto Hielco Kuipers

Binnert Glastra
Den Haag

De Statenfractie van 50Plus heeft Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd of het mogelijk is de kosten van woningbouw op het voormalig vliegkamp Valkenburg regionaal te spreiden. Statenlid Jaap Haasnoot vreest dat de gemeente Katwijk, waar hij tevens raadslid is, zich er financieel in verslikt.

Katwijk liet de ontwikkeling van het nieuwe dorp Valkenhorst doorrekenen en uit de resultaten blijkt, dat aanpassing van de plannen nodig is om miljoenentekorten te vermijden. Gebeurt dat niet, dan moet de gemeente een gat zien te dichten van jaarlijks van 2,5 tot 7,8 miljoen euro (tot 2038).

Statenlid Haasnoot maakt zich daarover zorgen in de Katwijkse gemeenteraad, maar ook in Provinciale Staten (PS). Ook de provincie heeft er immers voor getekend. Haasnoot is bang dat het Rijk als grondeigenaar alle inkomsten opstrijkt, terwijl gemeente en provincie de kosten voor de kiezen krijgen.

Haasnoot vraagt GS inzichtelijk te maken hoe groot de financiële consequenties precies zijn en of de provincie wist dat Katwijk het contract tekende voordat zij daar goed zicht op had. Omdat het Statenlid dekt dat Katwijk in de problemen zal raken, suggereert hij om op voorhand de toekomstige financiële positie van de gemeente te laten onderzoeken.

Ook vraagt hij of GS bereid zijn het Rijk te vragen het contract open te breken en een nieuw te maken met betere verdeling van de lasten. En omdat de 5600 beoogde woningen belangrijk zijn voor de regionale woningbouwopgave, vraagt Haasnoot eveneens om te onderzoeken of de kosten van deze woningbouw niet regionaal gespreid kunnen worden.

Net binnen