Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk steunt VVV, MoCa en Space Experience Center

MoCa in Noordwijk.

MoCa in Noordwijk.© Publiciteitsfoto

Peter van der Hulst
Noordwijk

De Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk (TON) heeft financieel bijgedragen of steun toegezegd aan VVV Noordwijk het Museum of Comic Art (MoCa) en het Space Experience Center. Over de hoogte van de bedragen wordt geen mededeling gedaan.

TON beheert de gelden die ooit zijn geïnd bij de verkoop van het voormalige VVV-kantoor aan De Grent. Met dat fonds worden initiatieven gesteund die bijdragen aan het ’product Noordwijk’, zoals TON-bestuurslid Monique Beuk dat omschrijft. De plannen moeten er mede voor zorgen dat de kustgemeente bestaande uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk meer nationale en internationale bezoekers kan trekken. „Het gaat dan niet om eenmalige evenementen. Daarnaast zijn wij co-financier, er moeten dus ook andere financiers zijn”, noemt Beuk enkele van de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen.

Zo kon MoCa op een bijdrage rekenen voor een openingscampagne. Met het festival en de expositie ’Noordwijk – Sea in Cartoons’ trok MoCa niet alleen bezoekers naar het nieuwe museum, maar daarmee ook naar Noordwijk. Het VVV opent binnenkort in de Hoofdstraat een nieuw kantoor. Ook daaraan levert TON een bijdrage. In het pand komen VVV en Noordwijk Marketing onder een dak te zitten. „Mede door de mooie bijdrage van Stichting TON zijn we nu in staat om deze droom te verwezenlijken”, aldus Quirine Kamphuisen van Noordwijk Marketing.

Space Expo wil het huidige bezoekersaantal van 100.000 verdubbelen. De vorming van een Space Experience Center moet daarvoor zorgen. Alle plannen, inclusief de financiële mogelijkheden, worden verwoord in een bidbook. TON heeft een bijdrage aan dat bidbook toegezegd.