Provincies Noord-Brabant en Limburg: stop op net 'onacceptabel'

ANP Producties | Bron: ANP
Den BoschMaastricht

Dat nieuwe bedrijven in Noord-Brabant en Limburg niet meer kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van TenneT "kan onacceptabele gevolgen hebben voor de economie, de energietransitie en vele maatschappelijke opgaven in vrijwel heel Zuid-Nederland". Dat melden de provincies Noord-Brabant en Limburg in een gezamenlijk persbericht.

De provincies zeggen overvallen te zijn door het besluit van TenneT en willen zo snel mogelijk tot een "actieplan komen voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk". "De beslissing van de netwerkbeheerder is ongekend en onacceptabel. De gevolgen voor zowel de energietransitie als de rest van de Limburgse samenleving zijn aanzienlijk", zegt de Limburgse gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels. "Ik roep alle betrokken partijen dan ook op tot het uiterste te gaan en nieuwe wegen te bewandelen om de effecten te voorkomen."

Ook Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van Noord-Brabant, noemt de stop op het net onacceptabel. "Juist nu we de afhankelijkheid van (buitenlands) gas willen afbouwen, zit de elektriciteitsinfrastructuur in een groot deel van Nederland aan zijn limiet."

Volgens de provincies zal de impact van de stop enorm zijn. Zo kunnen nieuwe bedrijven zich niet vestigen als ze een grootverbruikersaansluiting nodig hebben en kunnen bestaande bedrijven hun huidige aansluiting niet uitbreiden. Daarnaast zijn er grote gevolgen voor de energietransitie, stellen de provincies. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet overstappen van fossiele energiebronnen naar stroom, en windparken en zonneweiden die al een vergunning hebben kunnen niet aangesloten worden. "Laat staan initiatieven die nog aan de vergunningprocedure moeten beginnen."

Net binnen