Regio kiest voor aanleg Poelweg voor bereikbaarheid

Het gebied waar de Poelweg doorheen gaat lopen.

Het gebied waar de Poelweg doorheen gaat lopen.© archieffoto

Sjaak Smakman
Regio

De provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd in de vorm van een pakket mobiliteitsmaatregelen voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Naast de Poelweg is ook een doortrekking van de N207 naar de N206 onderdeel.

Het maatregelenpakket gaat uit van een investering van 47 miljoen door de provincie en 12,5 miljoen door Holland Rijnland en is een reactie op een verzoek van de provincie om te komen tot een gezamenlijk gedragen pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Provinciale Staten nemen na de zomer een besluit over de voorgelegde investering.

Maatregelenpakket

Het plan gaat uit van 10 miljoen voor fietsmaatregelen. Verder verkent de provincie met de regio hoe de investering kan worden ingezet om doorfietsnetwerken mogelijk te maken. De verbindingen Katwijk-Schiphol en Leiden-Haarlem worden gezien als kansrijk.

Op het gebied van openbaar vervoer houden de partijen het bij de huidige plannen, voor de realisering van een hoogwaardige OV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur worden tegelijkertijd de kansen verkend voor nieuwe OV-routes.

De provincie start met verkenningen voor een nieuwe auto- en fietsverbinding tussen de N208 bij Lisse en de A44 bij Abbenes. De Tweede Poellaan wordt hiertoe verlengd. Deze nieuwe verbinding heeft een belangrijke functie voor de regio en voor het verbinden van Lisse en Lisserbroek. Een belangrijke volgende stap bestaat uit het maken van afspraken met regiopartners aan de overzijde van de Ringvaart, zoals de provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en Rijkswaterstaat.

Regionale partijen zijn leidend voor de realisering van een verbinding tussen de N207 - via een aftakking naar de N442 en station Hillegom - naar de N206. Deze verbinding kan in fasen worden uitgevoerd, waarbij wordt gestart met het deel tussen de N207 en de N442.

Op termijn

Dit maatregelenpakket past binnen de bestuurlijke kaders die Holland Rijnland in 2021 vaststelde in samenwerking met alle gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek. Denk hierbij aan de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Energie Strategie (RES) en de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM).

Voor de lange termijn is er de ambitie om de verlengde 2e Poellaan in westelijke richting door te trekken naar de N206 bij Noordwijk. Verdere uitwerking vindt plaats als economisch-ruimtelijke ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Net binnen