Premium

Libertas Leiden gooit het roer om: alleen nog vast personeel, vrijwilligers en een nieuwe vorm van zorgverlening

Libertas-verpleegkundige Daryl Willemstein in 2018: ,,We kunnen meer rekening houden met wensen.’’

Libertas-verpleegkundige Daryl Willemstein in 2018: ,,We kunnen meer rekening houden met wensen.’’© Foto Eelkje Colmjon.

Binnert Jan Glastra
Leiden

Libertas Leiden gooit het personeelsbeleid over een andere boeg. De zorg- en welzijnsorganisatie stopt met de inhuur van uitzendkrachten en zzp’ers, verhoogt salarissen, voert aanbrengpremies in en hoopt samen met familie en vrijwilligers van cliënten ’een nieuwe vorm van zorgverlening’ op te zetten.

Net binnen