Premium

Stek onder verscherpt toezicht van Autoriteit woningcorporaties; verschil van inzicht over te volgen koers

Hans Al, directeur van Stek.

Hans Al, directeur van Stek.© Publiciteitsfoto

Peter van der Hulst
Lisse

Woonstichting Stek is door de Autoriteit woningcorporaties onder verscherpt toezicht gesteld. Die aankondiging kwam nadat de Raad van Commissarissen van Stek op woensdag was teruggetreden. Oorzaak is een verschil van inzicht over de te volgen koers in de komende jaren en, in het verlengde daarvan, ook de aanstelling van een opvolger voor de huidige directeur-bestuurder Hans Al.

Net binnen