Coalitiepartijen D66 en CU voor spoedadvies gezinshereniging

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie steunen het verzoek van GroenLinks en PvdA om de Raad van State om een spoedadvies te vragen over de tijdelijke rem op gezinshereniging voor erkende vluchtelingen. Er is daarmee vooralsnog geen meerderheid die dat spoedadvies wil. Dinsdag wordt over de motie gestemd.

D66 en ChristenUnie vinden zo'n advies "verstandig en logisch", zeiden de Kamerleden Anne-Marijke Podt (D66) en Don Ceder (CU). Samen met SP, PvdD, DENK, Volt, BIJ1 en Gündogan blijft de steun daarmee op dit moment steken op 68 Kamerleden. Voor een meerderheid zijn 76 Kamerleden nodig .

Eind augustus besloot het kabinet tot een nareisbeperking tot eind 2023. Het kabinet weet dat de juridische houdbaarheid van deze maatregel "geen zekerheid" is. Maar omdat het kabinet waarborgen inbouwt, denkt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) dat de tijdelijke nareisbeperking desondanks voor de rechter stand zal houden.

Debat

Het kabinet is evenmin van plan nu een advies aan de Raad van State te vragen, maakte Van der Burg duidelijk in het bijna elf uur durende Kamerdebat over de asielcrisis. De bewindsman wil pas een advies vragen als het hele wetsvoorstel met alle maatregelen klaar is en is goedgekeurd door de ministerraad. Voordat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gezonden, is het gebruikelijk dat de Afdeling advisering van de Raad zich erover buigt. Dat wil de staatssecretaris nu niet anders doen.

De rem op gezinshereniging zet volgens de linkse oppositie de mensenrechten opzij en zal niet standhouden, omdat het strijdig is met de wet, Europese wetgeving en internationale verdragen. De fracties missen een grondige juridische onderbouwing van het kabinet. De Raad van State moet dit uitzoeken, zodat een gang naar de rechter kan worden voorkomen, denken ze. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen om wetgeving te maken die juridisch niet deugt, ook omdat dit het vertrouwen van burgers in de wetgever zal aantasten, zo stelden de voorstanders van een advies.

De Tweede Kamer mag zelfstandig advies vragen aan de Raad van State. Het gaat dan om een zogeheten voorlichting, die de Afdeling advisering na een concrete vraag van de Kamer geeft. Ook de Eerste Kamer kan dit doen.

Net binnen