Steeds meer mensen overlijden na val: flinke stijging in Zuid-Holland

Afbeelding ter illustratie.© ANP

ANP
DEN HAAG

Het aantal ouderen dat overlijdt na een val is de afgelopen tien jaar flink toegenomen. In totaal overleden vorig jaar 5400 mensen na een valongeluk, bijna twee keer zoveel als tien jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral onder mensen die in zorginstellingen wonen is het aantal sterfgevallen na een val toegenomen.

Landelijk nam het aantal vallen met dodelijke afloop sinds 2012 met ruim negentig procent toe. In de provincie Drenthe steeg dit percentage het hardst (+131 procent). Ook in Zuid-Holland (119,9 procent) was sprake van een relatief sterke stijging.

Het statistiekbureau schrijft de toename tot op zekere hoogte toe aan de vergrijzing. Ouderen overlijden veel vaker na een val dan jongeren. Maar ook in relatieve zin nam het aantal valongelukken toe. Zo overleden er in 2011 nog 6,7 per duizend vrouwen van 90 jaar of ouder na een valongeluk, in 2021 is dat gestegen naar 15,5.

Onder mannen van 90 jaar of ouder steeg het aantal overlijdens na een val eveneens: van 7,6 gevallen per duizend mensen in 2011 naar 13,1 in 2021. 43 procent van de mensen die vorig jaar overleden na een valongeluk was boven de tachtig, 36 procent was in de negentig. Vrouwen waren in de meerderheid. Zij zijn ook oververtegenwoordigd in de hoogste leeftijdsgroepen, aldus het CBS. Wel overlijden er relatief gezien meer vrouwen dan mannen aan een valongeluk, maar een verklaring daarvoor geeft het statistiekbureau niet.

Waar in 2015 nog 3 procent van alle overlijdensgevallen in een instelling werd veroorzaakt door een val, is dat in 2021 opgelopen tot ruim 5 procent. Bij mensen die thuis wonen was de toename kleiner (van 3 naar 4 procent). Onderliggende aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson lijken een rol te spelen. In 2021 was voor vier op de tien mensen die overleden aan een valongeluk zo’n aandoening de „onderliggende dan wel bijdragende doodsoorzaak.”

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ laat weten dat het niet zo vreemd is dat het aantal sterfgevallen na een val vooral in zorginstellingen is toegenomen: mensen in een instelling zijn de allerkwetsbaarste ouderen. Instellingen nemen maatregelen om het valrisico te beperken. Zo zijn er bijvoorbeeld geen drempels of losliggende kleedjes. „Maar het blijft een balans tussen mensen laten bewegen en de risico’s die daarbij horen”, legt een woordvoerder uit. Ouderen 24 uur per dag begeleiden om te voorkomen dat ze vallen is nu eenmaal niet mogelijk, „en ook niet wenselijk.”

Net binnen