Bioboeren werken graag mee aan uitvoering voorstellen Remkes

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Groeneboerenorganisaties willen graag meewerken aan de uitvoering van de voorstellen die woensdag zijn gedaan door stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Ze noemen Remkes' rapport "stevig" en vinden dat het kabinet nu moet "kiezen voor meer duurzame plantaardige productie en een veehouderij gebaseerd op natuurlijke principes en dierenwelzijn".

"Remkes heeft in zijn presentatie laten blijken dat hij inziet dat het nieuwe beleid grote consequenties kan en zal hebben voor veel boerenbedrijven", stellen de organisaties Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland. Ze vinden het belangrijk dat het kabinet biologische en natuurinclusieve werkwijzen erkent die bijdragen aan het halen van de natuur- en stikstofdoelen.

"Een landbouw met lage stikstofbelasting en een positieve bijdrage voor natuur, klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit is namelijk goed mogelijk", aldus de groene boeren, die eerder al een tienpuntenplan hiervoor hebben ingediend. Ze stellen dat duizenden groene boeren op hun eigen boerenerf al laten zien hoe dat mogelijk is.

Net binnen