Voorschotenaren gaan 22 tot 36 euro meer betalen aan afvalstoffenheffing

Marlies Vording
Voorschoten

De afvalstoffenheffing in Voorschoten stijgt volgend jaar met 8 procent. Voor inwoners betekent dit dat zij, afhankelijk van hun woonsituatie, tussen de 22 en 36 euro meer gaan betalen voor de verwerking van huisvuil.

Dat staat in de begroting die vrijdag op de website van de gemeente Voorschoten is gepubliceerd. Met name meerpersoonshuishoudens zijn volgend jaar meer kwijt. Twee of meer personen in een flat moeten ruim drie tientjes extra neertellen, gezinnen in woningen van meer dan een verdieping 35,50 euro.

De stijging is te wijten aan de toename van de verwerkingskosten van grofvuil en groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De gemeente verwacht dat die kosten de komende jaren nog meer omhoog gaan.

De rioolheffing blijft in 2023 gelijk aan die van 2022. De onroerende zakenbelasting (OZB) stijgt met het inflatiepercentage van 3,1 procent. Hetzelfde geldt voor de hondenbelasting, toeristenbelasting en het bedrag dat marktkraamhouders moeten betalen voor een plekje in de Voorstraat.

In vergelijking tot andere Nederlandse gemeenten liggen de woonlasten in Voorschoten behoorlijk hoog: 158,1 procent van het landelijke gemiddelde. Dat is iets lager dan dit jaar, toen dat percentage nog op 169,2 lag. Vergeleken met de regio is Voorschoten goedkoper dan Wassenaar, maar duurder dan Oegstgeest, Leiderdorp en Leidschendam-Voorburg.

Net binnen