PvdA bezorgd om weerslag huurtoeslagplannen in Leiden: ’Waarom hebben heeft de stad geen zienswijze ingediend?’

Raadslid Martijn Otten.© Foto Hielco Kuipers

Binnert Glastra
Leiden

De Leidse PvdA is bang dat veel Leidenaars de dupe zullen worden van de hervormingsplannen die het Rijk heeft voor de huurtoeslag. Die zijn namelijk gebaseerd op de hoogte van de huur en Leiden is geen goedkope stad om in te wonen.

De hervormingsplannen gaan uit van een ’normhuur’ van 520 euro in de maand in plaats van de werkelijk betaalde huur. Iedereen die meer huur moet betalen, zou daardoor minder huurtoeslag krijgen dan nu. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) maakt zich grote zorgen over dit voorstel en heeft het kabinet afgeraden het in te voeren.

De VNG deelt die zorgen en verscheidene gemeentes lieten het ministerie van binnenlandse zaken ook zelf nog weten het een slecht idee te vinden, zoals Den Haag en Leiderdorp. Leiden deed dat niet en dat verbaast PvdA-gemeenteraadslid Martijn Otten. ,,Waarom heeft het college geen zienswijze ingediend? En deelt het college wel de reacties zoals die door Den Haag en Leiderdorp zijn ingediend’’, vraagt hij burgemeester en wethouders.

Zelf denkt hij dat het plan juist in een stad als Leiden extra hard aankomt omdat de huren er gemiddeld wellicht hoger zijn dan elders. En dat terwijl het Nibud al becijferde dat landelijk twee derde van de huurtoeslagontvangers erop achteruit gaat. Otten vraagt het stadsbestuur om precieze cijfers, of er al met de Leidse corporaties gesproken is en of er al plannen in de maak zijn om sociale huurwoningen te bouwen die onder de normhuur vallen.

Net binnen