Extra subsidie voor ’mbo-talent’ op Leiden Bio Science Park

Het Bio Science Park in Leiden© Hielco Kuipers

Rutger de Quay
LEIDEN

Met ruim zeven ton subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo krijgt het mboRijnland extra geld om ’mbo-talent’ op het Leiden Bio Science Park op te leiden en aan het werk te zetten. Want de sector schreeuwt om getalenteerde mbo’ers.

Mbo’ers vormen nu nog een minderheid in de ’kennisintensieve biomedische industrie’, stelt de Leidse wethouder Fleur Spijker.

„Volgens onderzoek neemt het percentage mbo’ers de komende jaren toe van dertig naar bijna vijftig procent van het personeelsbestand van het Leiden Bio Science park. Dit komt door de groei van productieactiviteiten. Er is veel meer vraag naar mbo’ers dan aanbod. Ze zijn dus broodnodig”, aldus de wethouder.

De groei van het Bio Sciencepark is sterk afhankelijk van niet alleen hoogopgeleid personeel. Juist mbo’ers zijn van groot belang, zegt Sandra Migchielsen, programma-manager bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences.

„Het Bio Science Park groeit en bloeit en is sterk afhankelijk van up-to-date geschoolde analisten en procesoperators. Met de subsidie kunnen de partners de gezamenlijke plannen voor toekomstbestendig, flexibel en hybride onderwijs gaan uitvoeren.” Ook zitten er acties in de pijpleiding om mbo-studenten sneller te laten instromen en de bekendheid van het werkveld te vergroten.

„De schaarste aan mbo-talent op het Leiden Bio Science Park vraagt om nieuwe en slimme oplossingen”, zegt Ida Haisma, directeur van Stichting Leiden Bio Science Park.

De toegekende subsidie van in totaal 746.416 euro heeft een looptijd van vier jaar en is bedoeld als focus op de aansluiting van het mbo-onderwijs. De aangesloten partners bij het Science Park betalen twee derde van de totale projectbegroting.

Net binnen