De Rijnlandroute kost nu écht een miljard

Open dag in de Corbulotunnel, afgelopen september.© Foto Hielco Kuipers

Binnert Glastra
Leiden

De Rijnlandroute is vaak zo genoemd, maar is nu echt een miljardenproject. Na inflatiecorrectie en verrekening van de meest recente tegenvallers, staat de teller op 1002,3 miljoen euro.

Uit de tweede voortgangsrapportage van dit jaar, waarin de provincie op een rijtje zet hoe het project ervoor staat, blijkt dat de rekening dit jaar met 37,3 miljoen euro is opgelopen. Dit komt vooral door vertraging (vooral door schade bij het uittakelen van de tunnelboormachine en later een brand) en forse prijsstijgingen van materialen. Een groot deel van de extra kosten, bijna twintig miljoen euro, bestaat uit prijsstijgingen.

Lees ook:Vertraging bredere Europaweg kost Leiden een miljoen euro extra aan begeleiding

De oplevering van het project schuift intussen langzaam op. Onlangs werd bekend dat ingebruikname van de nieuwe N434 tussen snelwegen A4 en A44 nu voorzien is in de tweede helft van 2024. Oorspronkelijk was de bedoeling dat automobilisten nu al door de tunnel zouden rijden. Opening van de verbrede N206 tussen Leiden en Katwijk staat in de boeken voor medio volgend jaar. Afronding van de verbreding van de Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden, en vervanging van de Lammebrug, is nu voorzien voor eind 2026.

Lees ook: Tijdelijke N206 bij Valkenburg nacht dicht vanwege verzakking

Lees ook: Veiligheid op de bouwplaats is zo belangrijk dat niemand er afspraken over maakt: provincie faalde met Leidse Corbulotunnel als voorbeeldproject

Net binnen