Burgemeester Visser van Katwijk herbenoemd

Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk.© Archieffoto Taco van der Eb

Roza van der Veer
Katwijk

Burgemeester Visser uit Katwijk wordt voor zes jaar herbenoemd in Katwijk. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met de aanbeveling tot herbenoeming. Hoe de stemming verliep, is niet bekend gemaakt. ,,Dat is geheim’’, aldus Max van Duijn, de voorzitter van de vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad deed er donderdagavond bijna drie uur over voordat de beslissing na een besloten vergadering werd bekendgemaakt. Daarbij gaf Van Duijn aan dat een burgemeester in principe altijd wordt herbenoemd tenzij er zwaarwegende redenen aanwezig zijn om dat niet te doen. Dat laatste betekent in principe ontslag van een burgemeester.

Voor de Katwijkse raad waren die zwaarwegende redenen niet aanwezig en dus is gekozen voor herbenoeming voor de komende zes jaar. De minister moet nu officieel nog akkoord gaan met de aanbeveling tot herbenoeming, maar het advies van de gemeenteraad wordt in de regel wel opgevolgd.

Overigens werd na de vergadering nog wel een flard van de besloten vergadering uitgezonden. Daarin werd gemeld dat er onvoldoende dossier was om niet tot herbenoeming over te gaan.

Dat wil de vertrouwenscommissie ook niet, want burgemeester Visser functioneert op veel terreinen naar tevredenheid.

Wel werd geconstateerd dat de gemeente Katwijk verandert en dat er dan wat anders van een burgemeester wordt verwacht. De vraag was of de burgemeester daar bij zou passen en dat er naar een oplossing werd gezocht. Vervolgens werd de uitzending afgebroken. Van Duijn was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.

Burgemeester Visser is op 18 mei 2017 geïnstalleerd als burgemeester van Katwijk, als opvolger van Jos Wienen die burgemeester van Haarlem werd. De termijn van burgemeester Visser loopt dus in 2023 af, maar die wordt nu, als de minister de aanbeveling opvolgt, verlengd tot mei 2029.

Visser zei blij te zijn met het besluit van de raad. ,,Ik ben blij en dankbaar dat de gemeenteraad heeft uitgesproken dat ik de komende periode weer uw burgemeester mag zijn om met de gemeenteraad, inwoners, het college, ondernemers, clubs, verenigingen en de ambtelijke organisatie te werken aan onze mooie dorpen. Ik wil er samen met u voor zorgen dat het goed gaat met onze inwoners en dat ze prettig leven in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.”

Net binnen