Nieuwscheckers Universiteit Leiden bevestigen: gasfornuizen verergeren astma

Koken op gas geeft stikstofdioxide.© Foto KOEN SUYK CAPITAL FEATURES ANP

Wilfred Simons
Leiden

De Nieuwscheckers van de Universiteit Leiden bevestigen de juistheid van een bericht dat de afgelopen weken in de media rondging: gasfornuizen kunnen inderdaad bij kinderen astmaklachten veroorzaken of verergeren.

Twee Europese stichtingen die zich zorgen maken over de volksgezondheid, Clasp en EPHA, deden onderzoek naar de gevaren van koken op gas. Gas staat bekend als een schone energiebron, maar dat is relatief. Vergeleken met hout- of kolenstook is gas wel schoner, maar bij elk verbrandingsproces ontstaat stikstofdioxide, die de Nieuwscheckers aanmerken als een bron van luchtvervuiling. ,,Ook een gaspit in de keuken produceert die stof.’’

Clasp en EPHA berekenden dat er in Nederland bijna 73.000 kinderen, jonger dan 15 jaar, met astma zijn. Op basis van de gegevens van TNO die de stichtingen gebruikten, maakten de Nieuwscheckers die rekensom ook. Eén kanttekening is dat de gebruikte cijfers uit 2003 zijn. Dat lijkt lang geleden, maar uit navraag bij TNO blijkt dat ze nog relevant zijn. De aandoening lijkt in Europa gemiddeld stabiel. Een afzuigkap vermindert blootstelling, maar elektrisch koken geeft het meeste effect.