Premium

Stormnacht en ramp in plakboeken en politierapporten

Mevrouw Verstraten en haar plakboek over de Watersnoodramp dat ze nog lang nadien heeft bijgehouden.© Foto’s Taco van der Eb

Ruurd Kok
Leiden

De politierapporten van 1953 zijn nog niet openbaar. Het Leidsch Dagblad mocht ze inzien voor een reconstructie van de stormnacht van 31 januari op 1 februari. Samen met krantenberichten geven ze een beeld van de gevolgen voor Leiden.

Net binnen