Limburg zet nieuwe stap in onderzoek naar kernenergie

ANP Producties | Bron: ANP
Maastricht

De provincie Limburg gaat samen met onder meer bedrijven, kennisinstituten en mogelijke financiers onderzoeken hoe kleine kerncentrales in de provincie gerealiseerd kunnen worden. De nieuwe alliantie, waartoe mede de provincie het initiatief nam, moet een platform zijn dat onderzoek doet en kennis deelt. Dat maakte de provincie woensdag bekend.

Het gaat daarbij om kleine modulaire reactoren, zogenoemde SMR’s. Voor het huidige type kerncentrale is in Limburg geen plek, wel voor SMR's. Die zouden moeten worden gebouwd op plekken waar veel industrie is, zoals industrieterrein Chemelot bij Geleen. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor de energievoorziening van bedrijven.

De alliantie moet ook uitzoeken waar de kleine modulaire centrales kunnen worden gebouwd. Dit laatste gebeurt in overleg met onder meer netbeheerder TenneT, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Energietransitie

"De Limburgse industrie staat voor grote uitdagingen", aldus de provincie. "De industrie moet de komende jaren grote investeringsbeslissingen gaan nemen om mee te gaan in de energietransitie. SMR’s kunnen bijdragen aan voldoende betrouwbare, betaalbare en schone stroom voor de energietransitie van de industrie." Vanuit het bedrijfsleven wordt instemmend gereageerd op het initiatief van de provincie.

Afgelopen zomer kondigde netbeheerder TenneT een netcongestie aan voor Limburg. TenneT en Enexis kunnen de leveringszekerheid van elektriciteit voor 2030 in Limburg niet garanderen. "Door de industrie aan te sluiten op SMR’s kan het elektriciteitsnet ontlast worden", aldus de provincie. "De leveringszekerheid voor huishoudens blijft dan beter gewaarborgd. Ook kan de restwarmte van een SMR ingezet worden voor het verwarmen van de gebouwde omgeving."

Net binnen