Wind- en zonne-energie op land blijven ver achter bij regionale ambities: ’Geen sprake meer van gedeelde strategie’

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regionale doelen nog gehaald gaan worden© Foto Hielco Kuipers

Joep de Groot
Leiden

De opwekking van wind- en zonne-energie op land blijft ver achter bij de ambities van de regio Holland Rijnland. Dat blijkt uit het nieuwste voortgangsrapport van de regionale energiestrategie (RES). Belangrijkste reden is weerstand vanuit gemeenten tegen zonne- en windprojecten.

De veranderde ambities van gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben ertoe geleid dat de doelen onder druk zijn komen te staan. Verschillende zoekgebieden zijn afgevallen, terwijl er geen bij zijn gekomen. „In feite is er geen sprake meer van één gedeelde RES op dit onderwerp”, schrijft de organisatie zelfs.

Om de doelen voor 2030 nog te halen moeten er heel snel versneld worden, waarschuwt het rapport, zeker gezien het feit dat vergunningen al begin 2025 verleend moeten zijn om projecten op tijd af te kunnen ronden.

Gemeenten aan zet

Het zou kunnen dat de doelen naar beneden worden bijgesteld. Inmiddels vinden er op lokaal niveau namelijk gesprekken plaats, die ’input kunnen vormen voor een latere herijking van de regionale ambities’. „Het is nu aan gemeenten om vanuit lokale schaal met passende, concrete plannen en bijdragen te komen.” Om draagkracht te creëren voor de opwekking van duurzame energie is volgens Holland Rijnland behoefte aan een campagne vanuit het Rijk.

Op het gebied van zonne-energie op daken ligt de regio wel op koers. Wel liggen er nog te weinig plannen klaar om die trend door te zetten. „Het geluid gaat op dat de ’makkelijke daken’ inmiddels gerealiseerd zijn en de ingewikkelder situaties meer vragen.”

Net binnen